به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۴

یک مقام سپاه پاسداران روحانی را خطرناکتر از مجاهدین خلق دانست

حمیدرضا مقدم فر
خطرناک تر از سازمان مجاهدین خلق ایران

حمیدرضا مقدم فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران دیگر سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران بود که به سخنان اخیر حسن روحانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران و همچنین مواضع علی اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش نشان داد و در اظهاراتی بی پرده آنان را در دشمنی شان با نظام اسلامی با سازمان مجاهدین خلق ایران هم سو و ای بسا خطرناک تر از این سازمان دانست. 
حمیدرضا مقدم فر در ادامۀ این ادعا اظهار داشت که هم سازمان مجاهدین خلق ایران و هم کسانی که به گفتۀ او امروز
پس از توافق اتمی به دنبال باز کردن راه نفوذ آمریکا در مراکز تصمیم گیری ایران هستند یک هدف واحد را دنبال می کنند. این هدف به گفتۀ معاون فرهنگی سپاه پاسداران "تضعیف حوزۀ مدیریتی نظام اسلامی" به منظور "براندازی آن است." 
حمیدرضا مقدم فر در ادامۀ سخنانش در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران گفت در اختلاف با روش سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین دهۀ حکومت اسلامی، "پروژۀ جدید نفوذ" آمریکا در ایران قصد حذف فیزیکی مسئولان جمهوری اسلامی ایران را ندارد، "بلکه تلاش می کند با استفاده از مهره های داخلی که رویکرد غربگرا دارند، روحیۀ انقلابی مسئولان را تغییر دهد." 

حمیدرضا مقدم فر در جای دیگری از سخنانش گفت که در شرایط کنونی "شاهد جریان نفاق جدید در کشور هستیم و در برخی از کانون های رسمی نظام آنها را می بینیم و منافقین جدید نقش اجرای پروژۀ نفوذ را دارند." 

معاون فرهنگی سپاه پاسداران در ادامه افزود : "نفاق جدید این است که افراد سابقه دار و مبارزی استحاله شده اند و آرمان ها و فکرشان تغییر کرده ولی بیان نمی کنند و در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور دارند." حمیدرضا مقدم فر سپس اظهار داشت که این افراد خطرناک تر از سازمان مجاهدین خلق ایران در دهۀ اول انقلاب هستند. 

او بی آنکه نامی از حسن روحانی ببرد، از او خواست که "در ادبیات خود دقت کند و طوری حرف نزند که فضای نفوذ و رخنه را در کشور فراهم سازد." حمیدرضا مقدم فر گفت که برخی مسئولان مسائل "کم آبی و ریزگردها را در ردیف" آمریکا قرار می دهند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رییس جمهوری ایران در سخنرانی اخیرش در مقابل فرماندهان سپاه پاسداران، خطاب به آنان گفت که امروز "دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران" نه آمریکا و اسرائیل، بلکه بیکاری، تورم و گرانی، ریزگردها، کم آبی و فاجعه زیست محیطی کشور است که باید به طور عاجل برای شان چاره ای اندیشید و به کار بست. 
رادیو فرانسه