به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۴

هوشنگ طالع ــ یادداشت شماره ۴۷۰ ــ «کدخدا» و «خیابان یک‌طرفه»کدخدا در بن بست 

شگفت‌آور این که صاحبان قدرت که در برابر ملت، مردم و تاریخ این سرزمین مسئولیت سنگین دارند، تنها نظاره‌گر اند.

به حق باید گفت:‌
با توجه به شرایط زمان «برجام» بسیار ننگین‌تر و زیان‌بار‌تر از «ننگ‌نامه‌ی ترکمان‌چای » است.


مجلس نمایندگان آمریکا با 247 رای موافق در برابر 168 رای مخالف و یک رای ممتنع ، اختیارات ریاست جمهور در زمینه‌ی لغو تحریم‌های ایران را از میان برداشت . این مصوبه ، باراک حسین اوباما را از لغو تحریم‌ها علیه ایران  تا ژانویه 2017 (بهمن‌ماه 1396 ) باز می‌دارد .
بدین‌سان ، تصویب نهایی این طرح ، برجام ( برنامه‌جامع اقدام مشترک ) یا « ترکمان‌چای هسته‌ای » را به یک توافق‌نامه‌ی «یک‌طرفه »  تبدیل می‌سازد .
البته این مصوبه می‌تواند آغاز راه باشد و به دنبال آن ، مجلس نمایندگان می‌تواند بازهم اختیارات رییس‌جمهور در حوزه‌ی مسایل هسته‌ای ایران را محدودتر کند .
 این در حالی است که آقای دکترعلی‌اکبرصالحی (‌پهلوان سیدعلی‌اکبر) دوان دوان خود را به پکن رسانیده است تا هرچه زودتر « قلب » رآکتور آب سنگین اراک را با « بتون » ؛ البته از نوع چینی ، از کار بیاندازد.
شگفت‌آور این که صاحبان قدرت که در برابر ملت ، مردم و تاریخ این سرزمین مسئولیت سنگین دارند ، تنها نظاره‌گر اند .
به حق باید گفت :‌ با توجه به شرایط زمان « برجام » بسیار ننگین‌تر و زیان‌بار‌تر از « ننگ‌نامه‌ی ترکمان‌چای » است.

سه‌شنبه 24 شهریورماه 1394 ـ هوشنگ طالع