به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۴

روسیه سرگرم سوژه‌های داخلی

روسیه درگیر روشنایی پایتخت
سوژه مهاجران سوری این روزها یکی از مهم‌ترین موضوع‌های موردتوجه رسانه‌ها است؛ اما این وسط رسانه‌های روسیه کمترین توجهی به این موضوع نمی‌کنند و سرگرم سوژه‌های داخلی هستند.
یکی از آنها همین چراغ‌های نصب‌شده روی پل پاتریارچ در مرکز مسکو است!
باورتان می‌شود مهم‌ترین موضوع صفحه یک روزنامه مسکوتایمز، چراغ‌های پل پاتریارچ باشد!؟
مسئول زیبا‌سازی شهرداری مسکو قول داده در هفته آینده، هزار چراغ دیگر به این چراغ‌ها در خیابان‌های پایتخت و حواشی پل‌ها اضافه کند.