به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۴

چشمان گریان ترکیه

یک روز نوبت کشته‌شدن نظامیان ترک است و روز دیگر کردها تلفات می‌دهند

مثلا در سیزره ترکیه، حکومت نظامی برقرار است. اما خبر رسیده ١٦ نفر دیگر به کشته‌ها اضافه شده است. درگیری میان ارتش ترکیه و نیروهای پ‌ک‌ک باز هم جان تعدادی را گرفته است. بعد از انتخابات جولای و شکست اردوغان، ترکیه دیگر روی آرامش را به خود ندیده است. فرقی هم نمی‌کند. یک روز نوبت کشته‌شدن نظامیان ترک است و روز دیگر کردها تلفات می‌دهند. از انتخابات جولای تا امروز بیش از صد نفر از شهروندان ترکیه جان خود را در درگیری‌های داخلی از دست داده‌اند.