به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۴

اطلاعیـــه

مجلس بزرگداشت  
دکتر خسرو شاکری زند
بدین وسیله به اطلاع هموطنان گرامی می رساند که مجلس بزرگداشت زنده یاد دکتر خسرو شاکری زند، که قرار بود در ماه سپتامبر برگذار گردد، در تاریخ جمعه ١٦ اکتبر، 
از ساعت هفده و سی دقیقه (٣٠ : ١٧)، در سالن آمفی تئاتر مدرسه ی پژوهش های عالی علوم اجتماعی پاریس برگذار می شود.
نشانی :
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
105, Bd Raspail, Paris 7e
Metro: Rennes
پاریس، سه شنبه ٢٩ سپتامبر ٢٠١٥
علی شاکری زند