وزیر خارجه فرانسه گفت: «راه حل اصلی برای پایان دادن به بحران سوریه تشکیل حکومت وحدت ملی است که از احزاب مخالف و موافق دولت سوریه تشکیل می شود».
وی در رابطه با پیشنهاد روسیه به تشکیل جبهه ای گسترده علیه داعش که رژیم سوریه در آن شریک باشد، گفت:
«اگر روسیه با حسن نیت خواهان تشکیل یک جبهه گسترده علیه داعش باشد چگونه می خواهد اسد را در این جبهه شریک سازد در صورتی که اسد خود باعث ایجاد این بحران در سوریه است».
فابیوس تاکید کرد: 
«فکر کردن به اینکه بشار اسد می تواند کلید پایان دادن به بحران باشد تنها یک "توهم" است».
فابیوس در باره آماده شدن فرانسه برای مشارکت در حملات هوایی علیه داعش، گفت:«موضع گیری فرانسه در رابطه با این مسئله براساس اصل "دفاع از خود" بوده است. ما اطلاعات دقیقی در دست داریم که داعش برای اقدام به حملات تروریستی علیه فرانسه و برخی کشورهای دیگر خود را آماده می کند.

دبى – العربيه.نت فارسى