به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۴

دولت چپ‌هاي اصلاح‌شده بر يونان تمديد شد

پيروزي سه‌باره سيپراس
الكسيس سيپراس در پي پيروزي حزب خود، سيريزا، در انتخابات يونان روز يكشنبه اين نتيجه را به عنوان پيروزي مردم ستايش كرد. او گفت كه يونان با مسيري دشوار روبه‌روست و بهبودي از بحران مالي فقط با سختكوشي ممكن است.
سيپراس در سخنراني پيروزي خود گفت كه درستي تصميم او براي برگزاري انتخابات زودهنگام اكنون ثابت شده و او دستور كاري روشن از سوي راي‌دهندگان دارد. او به هزاران هوادار شادمان حزبش در مركز آتن گفت: امروز در اروپا، يونان و مردم يوناني مترادف مقاومت و حيثيت هستند و اين تقلا را در كنار هم براي چهار سال ديگر ادامه خواهيم داد. او گفت: مشكلاتي پيش‌رو داريم، اما جاي پاي‌مان محكم است.
اين تقلا با سحر و جادو تمام نمي‌شود، اما با سختكوشي مي‌توان آن را محقق كرد. گفتني است با شمارش بيش از ٩٠ درصد آرا حزب سيريزا توانسته است با ٥/ ٣٥ درصد آرا حايز اكثريت آرا شود ولي نمي‌تواند به تنهايي دولت را تشكيل دهد، اما حزب يونان مستقل به رهبري يانوس كامنوس با ائتلاف با سيريزا مي‌تواند به تشكيل دولت ائتلافي يونان كمك بسزايي انجام دهد. 

كامنوس در گردهمايي طرفداران سيريزا در آتن پس از انتخابات، كنار سيپراس به ميدان آمد تا حمايت كامل خود از سيپراس را به نمايش بگذارد. همچنين حزب دموكراسي نوين، رقيب اصلي سيريزا در اين راي‌گيري كه پنجمين انتخابات در شش سال اخير است، شكست را پذيرفت و ونجليس ميماريكيس رهبر اين حزب به سيپراس تبريك گفت.

پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه حزب سيريزا ١٤٥ كرسي از مجموع ٣٠٠ كرسي موجود در پارلمان را از آن خود كند و براي تشكيل دولت ائتلافي تنها نياز به ٦ كرسي براي كسب اكثريت نسبي دارد.
حال به نظر مي‌رسد با ١٠ كرسي‌اي كه حزب استقلال يونان به دست آورده است حزب سيريزا مي‌تواند با ١٥٥ كرسي اكثريت را در پارلمان در اختيار داشته باشد و برنامه‌هايي را كه به اروپا متعهد شده است پيش ببرد.