به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۹۴

آوارگی کسب‌و‌کار من است

 طاقت مجارستان هم طاق شد؛ آن‌قدر که دیوارهای مرزی را محکم‌تر کرده و پروژه توری‌ها را به پایان رسانده و سفت و محکم جلو مهاجران سوری ایستاده است.
کار به استفاده از گاز اشک‌آور و دستبند و باتوم هم کشیده شده است؛ حتی از لبخند مرد سوری هم کاری بر نمی‌آید. اروپا به پذیرش بی‌قید‌و‌شرط پناه‌جو، مهاجر یا آواره رضایت نمی‌دهد. هر کشوری برای خودش قوانین خاصی دارد. آلمان دنبال نیروی کار ماهر است؛ مجارستان قطعا دوست ندارد بی‌کار و حاضری‌خور به جمعیت بی‌کار و حاضری‌خور خودش اضافه کند؛ بریتانیا نگران تغییرات فرهنگی‌اش است و... . آنها ترجیح می‌دهند سر صبر مهاجران را غربال کنند. آنها در پی بهترین‌ها هستند، نه آواره‌ترین‌ها. آواره‌های سوری در مرزهای اروپایی معلق و سرگردانند و جز آوارگی کار دیگری ندارند.