به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۶

لوريس چكناواريان رهبر اركستر :

بدون موسيقي زندگي معنا ندارد 
موسيقي زبان روح است. زبان فكر و قلب است. بايد گفت كه موسيقي زبان خداوند است و اين زبان بي‌نهايت زيبا و تاثيرگذار است. موسيقي براي من اتفاقي براي گذراندن زمان نيست. وقتي كه موسيقي گوش مي‌دهم ديگر هيچ كاري انجام نمي‌دهم و تمام فكر و ذهنم درگير موسيقي مي‌شود. هميشه زماني كه مي‌خواهم مطالعه كنم موسيقي گوش مي‌دهم. موسيقي پس‌زمينه مطالعه و كارهاي من است. اصلا موسيقي كار من است. همان‌طور كه هر كسي شغلي دارد، موسيقي هم شغل من است.

آدم‌ها موسيقي گوش مي‌دهند كه زندگي‌شان را پر كنند از لذت و حال خوب. عده‌اي آن را گوش مي‌دهند تا از تنهايي بيرون بيايند. عده‌اي ديگر وقتي دور هم جمع هستند آن را گوش مي‌دهند تا حال‌شان بهتر و بهتر شود. من اما وقتي موسيقي گوش مي‌دهم ديگر دست به هيچ كاري نمي‌زنم. غرق مي‌شوم در دنيايي ديگر كه پر است از لذت و زيبايي و اين دنيا چنان در زندگي مردم تاثيرگذار بوده است كه به تازگي دانشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند كه به واسطه موسيقي مي‌توانند برخي از بيماري‌ها را به خصوص آنهايي كه با روح و روان آدم‌ها سروكار دارند را درمان كنند.

حالا در اروپا و امريكا تجويز دارويي پزشكان براي بيماران موسيقي است. البته در كشور ما هم اين روش درمان آغاز شده است و جاي خوشحالي برايم دارد كه قرار است موسيقي حال بيماران را خوب كند. فكر كنيد چه خوب مي‌شود آدم‌هايي كه مشكل دارند حال‌شان با گوش دادن به موسيقي خوب شود. وقتي هم كه روح و روان آدم‌ها درست شود، فيزيك افراد هم درست مي‌شود. پس هيچ چيزي در اين دنيا بدون موسيقي نمي‌تواند باشد. حتي بدون موسيقي نمي‌توانيد ارتباط برقرار كنيد. اين موسيقي است كه آدم‌ها را به يكديگر نزديك مي‌كند. در محل كارتان نشسته‌ايد و در حال گوش دادن به يك موسيقي هستيد. هدفون را به همكارتان مي‌دهيد تا او هم موسيقي كه شما داشتيد گوش مي‌داديد را بشنود و به اين شكل صحبت بين شما و همكارتان آغاز مي‌شود. حتي با موسيقي مي‌توان با خداوند صحبت كرد. همه اديان دنيا زماني كه مي‌خواهند عبادت كنند از موسيقي استفاده مي‌كنند.

پس به نوعي موسيقي زبان آدم‌ها با يكديگر و خداوند است. موسيقي الهي و پاك است. به قدري پاك است كه بايد به خوبي از آن مراقبت كرد. چون كلي فايده براي آدم‌ها دارد. وقتي غمگين هستند موسيقي گوش مي‌دهند. وقتي شاد و خوشحال هستند، موسيقي گوش مي‌دهند. پس موسيقي در هر حس و حالي همراه آدم‌ها است. موسيقي زباني است كه به آن احتياج داريم و امكان ندارد كسي بتواند بدون آن زندگي كند. براي همين امكان ندارد موسيقي را از زندگي آدم‌ها حذف كرد. درست است كه عده‌اي از موسيقي سوءاستفاده مي‌كنند و به شكل درست از آن استفاده نمي‌كنند اما خيلي از چيزها در اين دنيا وجود دارد كه خداوند آفريده و بشر به درستي از آنها استفاده نمي‌كند. پس اين دليل نمي‌شود كه آن چيزها بد باشند. هر چيزي كه خداوند آفريده حتما براي آدم‌ها، حيوانات و گياهان خوب بوده است اما اين ما آدم‌ها هستيم كه از امكاناتي كه خداوند در اختيارمان گذاشته به درستي استفاده نمي‌كنيم. فقط كافي است شكل و نحوه درست استفاده از امكاناتي كه خداوند در اختيارمان گذاشته است را ياد بگيريم. قطعا دنيا زيباتر خواهد شد.


نكته ديگر اين است كه به هر جاي دنيا كه نگاه كنيد پر است از موسيقي و صوت. كهكشان‌ روي صوت درست شده است. پس نمي‌شود موسيقي را از زندگي حذف كرد.  موسيقي در زندگي آدم‌ها، گياهان و حيوانات تاثيرگذار است. اما در زمينه گوش دادن به موسيقي نبايد به كسي زور بگوييم كه چه موسيقي را گوش دهد يا ندهد. اعمال سليقه‌ در رابطه با گوش به دادن به موسيقي اصلا و ابدا خوب نيست.
موسيقي لطيف و مهربان است و زبان زور و اعمال سليقه چهره‌اش را خراب مي‌كند. هر كسي سليقه خودش را درباره موسيقي دارد. حتي ممكن است فردي موسيقي سنتي و كلاسيك دوست نداشته باشد اما در مقابل صداي باد در جنگل كه برگ درختان را به صدا در مي‌آورد، دوست داشته باشد. براي همين هيچ سليقه‌اي نبايد به افراد اعمال شود. هر كسي خودش مي‌داند و تصميم مي‌گيرد چه گوش كند. پس موسيقي حس دارد و بايد از اعمال سليقه در آن دوري كرد. علاوه بر اين موسيقي علم است. يعني ٩٩ درصد موسيقي كلاسيك علم است، همان‌طور كه شعر فارسي علم است.

موسيقي محدود به يك جغرافيا و ملت خاص نيست. ممكن است موسيقي كلاسيكي براي روسيه، فرانسه يا ايتاليا باشد اما اين موسيقي متعلق به همه و براي تمام ملت‌هاي دنيا است. همان‌طور كه سعدي، حافظ و فردوسي متعلق به تمام ملت‌هاي دنيا هستند و فقط مختص به ايران نيستند. براي همين است كه من موسيقي‌هايم را در نرم‌افزار تلگرام به رايگان منتشر مي‌كنم تا مردم سراسر دنيا و به خصوص ايرانيان با موسيقي‌هاي من آشنا شوند. در طول روز آنها را گوش دهند تا حال‌شان خوب باشد. چرا كه روح و روان مردم براي من مهم است.

موسيقي مانند گلي در خانه است كه احتياج به توجه دارد چرا كه روح دارد و به آدم‌ها شور و نشاط مي‌دهد و همان‌طور كه گفتم همراه آدم‌ها است. موسيقي حس و علم دارد. باز هم تاكيد مي‌كنم كه موسيقي جزو ضروريات زندگي است و بدون آن نمي‌توان زندگي كنيد. ديوانه مي‌شديم اگر قرار بود كه جنگل داشته باشيم اما بلبل‌ها در آن نمي‌خواندند يا در پارك صداي گنجشگ‌ها و قناري‌ها در كار نبود.