به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۹۹

حذف تصاویر حک شده زنان بر روی سنگ قبرها در رایان مازندران؛

  تصویر بانوان مشکل شرعی دارد
بر خی منابع خبری در ایران از مخدوش شدن سنگ قبرهای یک آرامگاه در رویان مازندران و حذف تصاویر زنان گزارش دادند. این اتفاق فقط در مورد سنگ قبرهایی مشاهده شده است که تصویر صورت بانوان درگذشته روی آن‌ها حکاکی شده بود. 

به گزارش خبرگزاری ایرنا، تعدادی از شهروندان رویان، عصر پنج‌شنبه اول آبان، زمانی که بر سر مزار درگذشتگان خود به آرامگاه این شهر رفته بودند،  با سنگ قبرهای مخدوش شده‌ای مواجه شدند که تصویر روی آن با رنگ پوشانده شده بود. در این گزارش آمده است: در وهله اول، مشخص نبود چه فرد یا افرادی اقدام به حذف تصویر از روی آن‌ها کرده بودند.

بنا بر این گزارش، این اتفاق فقط در مورد سنگ قبرهایی رخ داده که تصویر صورت بانوان درگذشته روی آن‌ها حکاکی شده بود. 

پس از مشاهده این موارد، خانواده‌های درگذشتگان، به این اقدام معترض شدند و از هیأت امنای آرامگاه و مسئولان شهر درخواست پیگیری موضوع برای روشن شدن دلیل این هتک حرمت را مطرح کردند.

به گفته یکی از بازماندگان، اینطور شنیده شده است که با تصمیم هیأت امنا تصاویر زنان بر روی سنگ قبر حذف شده و گفته‌اند که قرار داشتن تصویر بانوان روی سنگ قبر از نظر شرعی و عرفی درست نیست.

این موضوع در رویان مورد انتقاد بسیاری از شهروندان که حتی نسبتی با متوفیان این قبرها نداشتند نیز قرار گرفته است و واکنش‌هایی را نیز در فضای مجازی به همراه داشته است.

گفته شده است تصاویر بر روی سنگ قبرها، بطور عمده تصاویر زنان مسن بوده است که حجاب کامل اسلامی نیز داشته‌اند. 

برخی از خانواده‌های بازماندگان اقدام به پاک کردن رنگ از روی تصاویر حک شده بر روی سنگ نمودند تا بار دیگر تصاویر این بانوان درگذشته نمایان شود.

رادیو فرانسه