به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۹۹

کارشناس صداوسیما: خانم‌ها دنبال قلب آقایون هستند اما آقایون دنبال ‘تن’ خانم‌ها هستند!

این حرفها رو حداقل ۴۲ سال از تریبون های زر و زور و زر ج.اسلامی می شنویم

به امید روزی که مردم باهرجنسیتی بتونند درکنار هم با لذت و زیبایی زندگی کنند