به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۲۸، ۱۴۰۰

موفقیت امیر یغمائی در مسابقات جودوی باشگاههای سوئد

 
امیر یغمائی در مسابقات قهرمانی جودوی باشگاههای سوئد در پائیز ۲۰۲۱ موفق شد با شکست حریفان خود مدال طلای قهرمانی را از آن خود کند .

درود بر او که در گذر از رنجها با نیروی خود برخاست که تن و وجانش را پس از عبور از رنجهای فراوان به نور دانش و خرد و ورزندگی شایسته آراست و امید که شرف ورزشکاری راستین همواره به سنت پهلوانان راستین دمساز با او باشد .پنجاه سال پیش در طول سالها من در مسابقات قهرمانی بوکس آموزشگاههای ایران هرگز نتوانستم از دومین سکو فراتر روم ولی نسل نو سکوهای فراتری را و در مداری بسیار وسیع تر بخود اختصاص میدهد امید که روزی سنت کهن قهرمانان ایرانزمین از پوریای ولی تا تختی و از یعقوب و بابک تا ستارخان وقهرمانان اسطوره ای ما از آرش کمانگیر تا کاوه آهنگر در رگ تمام فرزندان ایران و نسل امروز و فردا زنده و زنده تر شودروی عکسها کلیک کنید.