به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۲۱، ۱۴۰۰

اطلاعیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

 در سوگ دردناک آزادیخواه پیگیر و یار دیرین

 دکتر علی گوشه 

با خبر درگذشت دکتر علی گوشه اندوهی بزرگ بر دلهای ما بارید. او که از بیش از دو سال پیش با بیماری مهلکی دست و پنجه نرم می کرد سرانجام روزدوشنبه ۱۹مهرماه از میان ما رفت.

دکتر علی گوشه، پزشک متخصص جراح مقیم اتریش، وین، از همان آغاز جوانی به مبارزه در راه دموکراسی و استقلال کشور، در مسیر ترسیم شده از سوی مصدق گام نهاده بود. او همزمان با فعالیت در جنبش دانشجویی، از آغاز تشکیل جبهه ملی در اروپا از پیشگامان آن بود و در سال۱۹۶۲به هنگام برگذاری اولین کنگره ی مقدماتی آن که به پیشکنگره ی اشتوتکارت معروف  شد به ریاست آن انتخاب گردید. در همین کنگره که مهمترین کار آن تصمیم درباره ی برگذاری یک کنگره ی وسیع با شرکت همه ی کمیته های اروپا  بود، او به ریاست یک هیأت اجرائی موقت، اولین هیأت اجرائی این سازمان، که مأموریت اصلی آن تدارک کنگره ی بعد بود، برگزیده شد.  

دکتر علی گوشه  در تمام طول تحصیل و کار  و زندگی در خارج از کشور با پیگیری وعلاقه ی کم نظیری در مبارزات دانشجویی و سیاسی در راه بازگشت حکومت قانون به کشور و برقراری آزادیهای مصرح در قانون اساسی مشروطه شرکت داشت و بخشی طولانی از این کوشش ها را در چارچوب سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا دنبال می کرد. او در آن دوران چندین دوره عضو هیأت اجرایی سازمان بود و در فعالیت و روابط خود با یاران دیگر همواره نمونه ای از صمیمیت و تواضع بود بگونه ای که مورد مهر و دلبستگی همه قرارداشت. او در عین حال یکی از رهبران برجسته ی جنبش دانشجویی نیز بود و مورد احترام فعالان این جنبش قرارداشت.

در سال ۱۹۵۸با تصویر نادرستی که در خارج از کشور واز راه دوراز حادثه ی۲۲ بهمن دریافت کرده بود، در همه پرسی۱۱فروردین، در شهر وین شرکت کرد و مدتی نیز از پذیرفتن حقانیت شاپور بختیار در تشکیل دولت قانونی خود تردید نشان داد. اما سرانجام صمیمیت او در موضعگیری های سیاسی سبب شد که با شهامتی کم نظیر از موضع خود بهنگام آن همه پرسی انتقاد کند. در ادامه ی همین مسیر او با کمال صراحت به حقانیت بختیار و درستی راه او شهادت داد و از جمله در جلسه ای علنی که به ابتکار نهضت مقاومت ملی ایران در شهر کلن تشکیل شده بود حاضر شد و از موضع گذشته ی خود علیه بختیار اظهار پشیمانی کرد.

در سالهای اخیر نیز او در همه ی صحنه ها حضورداشت، هم در کوشش های گروه پزشکان و کادر پزشکی‌ ایرانی‌ مدافع حقوق بشر- اتریش برای خدمات انساندوستانه و در چند دوره به عنوان مسئول آن، هم در مبارزات سیاسی علیه رژیم سیاه جمهوری اسلامی.

در ماههای گذشته نیز در امضاء و ارسال یک نامه ی سرگشاده به رییس جمهور فرانسه، منتشرشده در روزنامه ی فرانسوی اووست فرانس، در پاسخ به نامه ی سرگشاده ی دیگری به همان مقام فرانسه و منتشرشده در همان روزنامه، نامه ای از سوی عده ای لابیگر سودجو که برای تأمین روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی رییس جمهور فرانسه را به «رفتار سازنده» با این رژیم دعوت کرده بودند فعالانه شرکت کرد.

ما یاران دیرین او، فقدان دردناکش را به همه ی بستگان او، همسر و فرزندانش، یاران و دوستداران وی، و به همه ی ملیون ایران تسلیت می گوییم و برای آنان آرزوی بردباری داریم.

 ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ 

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا