به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۲۸، ۱۴۰۰

تسلیت هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران به مناسبت درگذشت دکترعلی گوشه

 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق     ثبت است بر جریده عالم دوام ما

عضو دیرپای و استوار جبهه ملی ایران در نزدیک به هفت دهه، پزشک مردم دوست و خادم انسان ها، نویسنده، شاعر وترانه سرا، آهنگساز وهنرمند ملی، دکتر علی گوشه دار فانی را وداع کرد و به دیار باقی شتافت.

ما درگذشت این شخصیت فرهیخته و میهن دوست را به خانواده ارجمندش و به همه اعضاء و طرفداران جبهه ملی ایران و پویندگان راه مصدق تسلیت می گوییم. روانش شاد و یاد و نامش گرامی باد.

   تهران – بیست وهفتم مهرماه ۱۴۰۰ خورشیدی

   هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران