به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۱۸، ۱۴۰۰

روایت نفس‌گیر فرار بنی‌صدر از ایران با لباس زنانه از زبان خلبان پرواز!!!

دکتر بختیار: "بنی صدر وقتی دید دارد قدرت را از دست می دهد مخالف جمهوری اسلامی شد."