به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۳، ۱۴۰۰

بهروز سورن: چرا جمهوری اسلامی از این زن می ترسد؟

 سپیده قلیان این زن شجاع برابری طلب و فعال مدنی بازداشت شد. برای بازداشت این آزاده  بانو سی نفر از وحوش مسلح خود را به خانه خواهرش گسیل کرده بودند.سپیده قلیان سالها زندانی آواره در زندانهای جمهوری اسلامی است و اعتراض اخیرش نیز در همین راستا بوده است. جرم او اما دفاع از حقوق کارگران هفت تپه و اعتراض به شرایط فاجعه بار زندانیان زن در زندانهاست. او صدای انبوهی از زنان و کودکانی است که در زندانهای جمهوری اسلامی از جمله زندان زنان بوشهر از تمامی حقوق اولیه خود محروم هستند و فریاد آنها شد که شرایط فاجعه بار این زندانها را تجربه می کنند.


خصومت این رژیم با زنان کشورمان و حقوق آنها حرف تازه ای نیست. از صحن دانشگاه ها و مدارس تا کف خیابان. از سنگسار آنان تا اسیدپاشی به چهره هایشان و...میتوان توماری از جنایات جمهوری اسلامی علیه زنان کشورمان نوشت اما آنچه در بازداشت سپیده قلیان گزارش شد نشاندهنده شکننده بودن مناسبات موجود در کشورمان است که افشاگری تنها انعکاسی موضعی و محدود ندارد و میتواند مرزها را در نوردد. میتواند به گوش جهانیان برسد و این همان نکته ای است که جمهوری اسلامی را به گسیل بخشی از نیروی نظامی اش برای دستگیری این زن آگاه و شجاع ناگزیر میکند. اینها بخوبی دریافته اند که روی آتش گداخته راه میروند.میدانند که آتشی زیر خاکستر است و با هر واقعه ای و یا وزشی میتواند سرباز بزند و خصلت سراسری بیابد. در دیماه 96 و ابان 98 آنرا تجربه کرده اند.


فقط جمهوری اسلامی نیست که از زنان مبارز و شجاع میترسد. هم این روزها شاگردانش در همسایگی کشورمان که تازه بقدرت رسیده اند و گام به گام پایشان را روی جاپای جمهوری اسلامی میگذارند و هر آنچه اینها با زنان کشورمان کردند از چهل و اندی سال پیش  آنها هم میکنند. طالبان در مدت کوتاهی که حکومت افغانستان را در دست گرفته با سرکوب و ایجاد محدودیتهای مرتجعانه تلاش روز افزون میکند که زنها را از محیط های اجتماعی و مفید جامعه روانه خانه و آشپزخانه کند و طبیعتا مردان وحشی اش را بجای آنها جایگزین کند.


از شهردار زن گرفته تا قاضی و وکیل و دانشجو وهنرمند و کارمند و ورزشکار... همه و همه یا کنار گذاشته شده اند و یا از هراس حاکمان و ... پنهان شده و در انتظار بازداشت و محاکمه های خیابانی و چوب و چماق سربازانشان هستند. همین چند روز گذشته خبر آمد که وزارت زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر نبدیل کرده اند.


این اقدامات طالبان برای زنان آزاده کشورمان کاملا آشناست و میدانند که پروسه سرکوب و بازپس گیری ازادی های زنان در کشورمان چگونه واقع شد و با شعار یا روسری یا توسری چگونه با چماق امر به معروف و نهی از منکر خیایان ها و دانشگاهها و مدارس و ادارات روبرو شدند. گویا طالبان در این زمینه ها از وجود مستشاران جمهوری اسلامی بهره مند هستند و گام به گام مسیر چهل و چند ساله این رژیم را میخواهند طی کنند.


در جمهوری اسلامی از ابتدای امر واژه هایی جدید عین نقل و نبات تکثیر و تقسیم شد. شرعی و غیر شرعی بمصداق حلال و یا گناه مستوجب مجازات شدند. طالبانی ها امروزه آنرا چارچوب شریعت اسلامی نام گذاشته اند و بار دیگر گامی از پروسه سرکوب زنان در کشورمان را راهگشای برقراری شریعت شان یافته اند.


اخیرا هم گفته اند که دختران تنها تا مراحل ابتدایی مدارس میتوانند درس بخوانند. آرزوهایی که حاکمان جمهوری اسلامی نتوانستند جامه عمل بپوشانند و با مقاومت همه جانبه زنان کشورمان مواجه شدند, امروز طالبان آرزویش را دارند.آماتورهای اسلامی افغانستان اما قطعا نمیتوانند فاکتور پتانسیل مقاومتی زنان آزاده این کشور را نادیده بگیرند و سرنوشتی همانند خلف خود در ایران را تجربه خواهند کرد.


گفته شد برای دستگیری سپیده قلیان این زن شجاع کشورمان که بعلت فعالیت های مدنی و در دفاع از کارگران هفت تپه دستگیر شد و مدتی طولانی را در زندان های رژیم تحمل کرده نزدیک به سی مامور فرستاده بوده اند و عاقبت او را از خانه خواهرش بیرون کشیده و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند و امروز دریافتیم که در زندان اوین بسر میبرد.


واضح است که جمهوری اسلامی از زنان کشورمان و بویژه زنان مبارز کشورمان میترسد اما بگمان من هراس آنها از این زن آگاه, بی سلاح و مدافع حقوق مدنی و حقوق کارگران هفت تپه  ... تنها بلحاظ افشاگری های وی نبوده است آنچه لرزه بر پیکر این رژیم انداخته است علاوه بر پایداری و اندیشه های برابری طلبانه او, امواج اعتراضی در سراسر کشورمان در سالهای اخیر است که میتواند هر لحظه با اقدامات اینچنینی آنها انفجاری را در پی داشته باشد و خود را در محاصره معترضان ببیند.


این را میگویند زندگی روی آتشفشانی که هر زمان میتواند پر از آتش گداخته و انفجارهای بنیان کن شود و تارو پود پوشالی حاکمان را در هم تند. به گفته فرمانده یگان ویژه رژیم ( بخوانید یگان ویژه سرکوب ) در دیماه 96 این نیروها همراه با موتورسوارانشان همزمان در بیش از هفتاد نقطه کشور مشغول کشتار و سرکوب معترضان بوده اند.


سپیده قلیان فعال مدنی نمونه ای از انبوه زنان مقاوم و ناراضی در کشورمان است که به زندگی تحت سلطه مردسالاران مذهبی و مرتجع حاکم تن نمیدهند. خود سرشار از عشق بزندگی هستند و برای مردم کشورمان نیز بهترین ها را میخواهند و تا پای جان در بسترهای متنوع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایستاده اند.


بهروز سورن


14.10.2021


sooren001@yahoo.de