به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۰۹، ۱۴۰۰

پایان قصه ایران بانو

اعجوبه‌ای که آخرین تکه‌های عشق را تکثیر کرد!
ایران درودی 

پایان قصه ایران بانو