به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۲۶، ۱۴۰۰

بدرود «مسیو لو پرزیدان»، مهستی شاهرخی

 «مسیو لو پرزیدان» از تبار صدر نشین بلاد همه دانا بود. نخستین آقا زاده بود. به جای مکتب، به دانشگاه و فرنگستان رفته بود اما به میهن بازگشت تا بانی «اقتصاد توحیدی» در خلافت نوین شود. «مسیو لو پرزیدان» در انتقال دولت نقش اساسی داشت. او در استفاده از واژگان «آزادی»، «استقلال»، «آزادی بیان»، «دموکراسی» و «آزادی زنان» سخاوت بسیاری داشت که همه را در برگردان پیام های امام امت به کار گرفت و چهره ای آزادیخواه و بشردوست از یک ملای عقده ای برای همگان ساخت.

«مسیو لو پرزیدان» سلطنت مشروطه را به خلافت ولایت رساند. «مسیو لو پرزیدان» رئیس انتصابی «شورای انقلاب» بود هم زمان به طرح شوراها برای کشور پرداخته بود، تو گویی در واقع یا مردم یا او در یک «ژاردن» نیستند. او در پشت بام مدرسه رفاه، اعدام های صحرایی نخست وزیر و سران رژیم سابق را تحمل کرد و هیچ نگفت.


نخستین «مسیو لو پرزیدان» منصوب تاریخ ایران و دستبوس امام، سرانجام «فرمانده کل قوا» هم شد.

به روال رهبر: «اقتصاد مال خر است»، او نیز اقتصاد ایران را به گاو فربه ای ترسیم کرد. گاوی که در خلال خلافت نوین ملایان شیرش خشکید.

گاوی که تکه تکه و سلاخی شد و هر تکه اش به جایی خراج داده شد.

در پاریس به حجاب زنان کاری نداشت اما در ایران بر خلاف موی مردان، اشعه موی زنان را تحریک کننده دانست.

در کشتار کردستان فرمانده کل قوا به ارتش فرمان داد تا زمانی که این یاغیان را سرکوب نکرده اید، حق ندارید پوتین هایتان را از پا در بیاورید. قتل عام ترکمن صحرا را هم باخبر شد و استعفا نداد.

دستگیری ها و اعدام ها و محاکمه ها را، و همچنان «مسیو لو پرزیدان» باقی ماند. نخستین «مسیو لو پرزیدان» ایران بود که از ایران گریخت و جان سالم به در برد. در تبعید مثبت ترین کارش شهادت بر علیه تروریسم دولتی ج.ا. در محاکمه قاتلان کشتار رستوران میکونوس انجام داد و سران رژیم را عاملان تروریسم دولتی معرفی نمود.

«مسیو لو پرزیدان» در هشتاد و هشت سالگی پس از طی یک دوران طولانی بیماری سخت، در بیمارستان «سالپتریه» پاریس دار فانی را ترک گفت و ما را با انبوهی از آدمکشان خونخوار کارکشته خوش اشتها تنها گذاشت. پس از یک هقته، در شانزدهم اکتبر 2021 «مسیو لو پرزیدان» در گورستانی در ورسای به خاک سپرده شد.

خبرنامه گویا