به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۲، ۱۳۹۰

امکان برکناری رئیس جمهور آلمان ؟

احترام آزادی: روز پنجشنبه 22  دسامبر 2011 رئیس جمهوری آلمان شخصاً در برابر رسانه های جهانی و رادیو و تلویزیون آلمان حاضر شد و از سکوت ده روزه اش در مورد دریافت وام کم بهره اظهار تاًسف نمود.
رئیس جمهور آلمان به دلیل استفاده از ویلای دوست ثروتمندش و دریافت وام کم بهره از او، در خطر کناره گیری از مقام ریاست جمهوری قرار گرفته است.
 "کریستیان وولف"رئیس جمهور آلمان گفت که در مدت تعطیلات، از ویلای یکی از دوستان بازرگان و دارای شرکت پیمانکاری استفاده کرده است. این اقدام می تواند به کناره گیری وی از قدرت منجر شد. وولف تنها 18 ماه پیش مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده گرفت.
با اینکه در آلمان، سمت ریاست جمهوری، تشریفاتی است ولی با این حال انتقادات رسانه ای علیه وی، به مرکل نیز ضربه می زند زیرا مرکل، وولف را برای تصدی سمت ریاست جمهوری، معرفی کرد.
وولف 52 ساله در ژانویه 2010 واکنش های منفی رسانه ها را برانگیخت زیرا بخشی از تعطیلات سالگرد تولدش را در منزل دوست ثروتمندش (ايگون گريكنس) گذراند.
رئیس جمهور آلمان هفته گذشته هم به شدت مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفت زیرا متهم شد درباره موضوع دریافت مبلغ 500 هزار یورو وام کم بهره با شرایط خاص از همسر دوست ثروتمندش (گریکنس)، اعضای پارلمان ایالتی را گمراه کرده است.
رسانه های آلمان رئیس جمهور این کشور را متهم کرده اند که به صورت “پنهانی” از یکی از دوستان بازرگان و پیمانکار خود وام ” کم بهره” گرفته است.
رئیس جمهور آلمان با رد همه این اتهامات، از اینکه در نشست پارلمانی درباره روابط بازرگانی اش با گریکنس، به موضوع وام گرفتن اشاره نکرد ابراز تاسف کرد.