به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۲۵، ۱۳۹۰

ژاک شیراک به دوسال حبس تعلیقی محکوم شد
دادگاهی در فرانسه ژاک شیراک، رییس جمهور پیشین این کشور را به جرم سوء استفاده از منابع مالی عمومی به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرده است.
آقای شیراک، ۷۹ ساله اگرچه به دلیل بیماری در دادگاه حاضر نشد، اما ارتکاب هرگونه تخلفی را تکذیب کرد.

ژاک شیراک بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ رییس جمهور فرانسه بود و تا پایان دوره ریاست جمهوری از مصونیت قضایی برخوردار بود.
او در ارتباط با اتهاماتی محاکمه می شد که به دوران پیش از ریاست جمهوری اش و زمانی که او شهردار پاریس بود، مربوط می شد.
آقای شیراک متهم شده بود که برای اعضای حزب خود مشاغل صوری ایجاد کرده و مبالغی را از صندوق شهرداری به عنوان حقوق به آنان پرداخت کرده است.
دادستان از قاضی پرونده در خواست کرده بود که روند رسیدگی به اتهامات مطرح علیه آقای شیراک و ۹ متهم دیگر پرونده متوقف و پرونده اتهامات این افراد بسته شود.
اما در نهایت به جز آقای شیراک دو نفر از ۹ متهم پرونده تبرئه و هفت نفر دیگر مقصر شناخته شدند.
در سال ۲۰۰۴ که آقای شیراک در دوره دوم ریاست جمهوری اش بود، چندین شخصیت سیاسی از جمله آلن ژوپه وزیر خارجه فعلی فرانسه، در ارتباط با این پرونده در دادگاه مقصر شناخته شدند.
آقای ژوپه در آن زمان به ۱۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
پیش از آقای شیراک، تنها رئیس جمهور فرانسه که در دادگاه محاکمه و محکوم شد، مارشال فیلیپ پتن بود که در زمان اشغال آن کشور توسط نیروهای آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، ریاست تشکیلات دولتی دست نشانده آلمان موسوم به "دولت ویشی" را پذیرفت و پس از جنگ به اتهام خیانت محاکمه و به اعدام محکوم شد، هر چند این حکم به حبس ابد تخفیف یافت.
خبرنگار بی بی سی در پاریس می گوید حکم صادر شده علیه ژاک شیراک باعث تعجب عموم در فرانسه خواهد شد، زیرا به گفته دادستان اثبات نشده بود که آقای شیراک بطور مشخص از مورد یا مواردی از این شغلهای صوری اطلاع داشته است.
ژاک شیراک از جمله سیاستمداران با سابقه فرانسه است که علاوه بر شهرداری پاریس، بین سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶، نخست وزیر و بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ دو دوره رئیس جمهوری این کشور بود.