به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۲۵، ۱۳۹۰

 ژست دموکراتیک پس از ۳۳ سال جنایات سران جمهوری اسلامی
رضا پهلوی: خامنه ای باید محاکمه شود
احترام آزادی: به گزارش اسوشیتد پرس رضا پهلوی، ولیهعد سابق ایران، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس گفت آیت اله علی خامنه ای باید مسئول اعدام، زندانی ساختن و شکنجه ناراضیان سیاسی شناخته شود.

رضا پهلوی گفت شکایتی علیه خامنه ای همراه با گزارشی درباره جنایاتی که او مرتکب شده است، به پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.