به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۹۰

محمد نوری‌زاد؛ چرا به رهبر نامه می‌نویسم

فیلمی در انتقاد از محمد نوریزاد، فیلمساز منتقد حکومت ایران منتشر شده که حاوی تصاویری از آخرین فیلم اوست. 
 آقای نوریزاد در آخرین فیلمش به شرایط زندانها پرداخته بوده و می‌گوید قرار بوده این فیلم را محرمانه برای رهبر ایران ارسال کند.
دیروز آقای نوریزاد در نامه سرگشاده جدیدی به رهبر ایران هشدار داد که مثل همه رهبران مرگ در انتظارش است و باید نگران آینده ایران باشد.