به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



دوشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۰

رهبری موروثی در رژیم کمونیستی نوین

با درگذشت 'کیم جونگ ایل'
پسرش 'کیم جونگ اون' رهبر کره شمالی شد  
در پی درگذشت کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، رسانه های دولتی کره شمالی آغاز زمامداری رهبر جدید این کشو را اعلام کرده اند.
روز دوشنبه، ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر)، تلویزیون دولتی کره شمالی که ساعاتی قبل خبر درگذشت کیم جونگ ایل، "رهبر اعظم" این کشور را گزارش کرده بود، اعلام داشت که کیم جونگ اون، پسر رهبر سابق، با لقب "وارث کبیر" جانشین پدر شده است.

کیم جونگ اون
کیم جونگ اون سومین نسل از خاندان کیم است که در نظام کمونیستی کره شمالی به رهبری می رسد و قدرت حکومتی را در اختیار می گیرد.
کیم ایل سونگ، نخستین رهبر نظام کمونیستی کره شمالی، هنگام حکومت بر این کشور از عنوان رئیس جمهوری دموکراتیک خلق کره استفاده می کرد اما پس از درگذشت او، کاربرد این لقب، ظاهرا به منظور حفظ حرمت بنیانگذار نظام کمونیستی این کشور، متوقف شد.
کیم جونگ ایل، فرزند کیم ایل سونگ، با لقب "رهبر اعظم" یا رهبر ارشد یا "رهبر عزیز" بر کره شمالی حکومت کرد و به گزارش منابع خبری کره شمالی، روز شنبه درگذشت.