به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۹۰


بازداشت یک فعال سیاسی در اهواز

سامان آریامن دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز از هفدهم ماه سالجاری در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد.

به گزارش تارنمای حزب پان ایرانیست، این دنشجو یک ماه پیش از سوی ماموران امنیتی در منزل مسکونی خود در اهواز بازداشت و به اداره اطلاعات شهر مذکور منتقل شده است.

خانواده آریامن به ستاد خبری اداره اطلاعات هم مراجعه کرده اند، ولی به آنها درباره علت دستگیری فرزندشان و اتهامات او پاسخی داده نشده است.

آریامن از دانشجویان عضو حزب پان ایرانیست است که چند سال قبل هم به خاطر فعالیت های سیاسی و انتشار نشریه ای درباره مسایل ملی در خوزستان توسط اداره اطلاعات احضار و بازداشت شده بود.