به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۱۹، ۱۳۹۰

آغاز به كار سايت رسمي نيما يوشيج

سايت رسمي نيما يوشيج به‌تازگي آغاز به كار كرده است. اين سايت كه مديريت آن بر عهده شراگيم يوشيج است در حالي آغاز به كار كرده كه به گفته فرزند نيما تنها سايت رسمي بازتاب‌دهنده آرا، نظرات، اشعار و تصاوير نيماست. شراگيم يوشيج در گفت‌وگو با «شرق» اذعان داشت:
سايت رسمي نيما يوشيج به آدرس http://www.nima-ba-sheragimyoushij.in/  بدون هيچ‌گونه وابستگي متعلق به ملت ايران و همه فرزندان بيدار و آزادانديش شعر و ادب اين سرزمين است.