به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۰

خروج آخرین کاروان سربازان آمریکایی از عراق
آخرین کاروان سربازان آمریکایی صبح روز یکشنبه خاک عراق را ترک کرد و وارد کویت شد. تنها چند صد تن از سربازان آمریکایی مستقر در عراق در سفارت آمریکا در بغداد باقی مانده اند.

با خروج نیروهای آمریکا از عراق، جنگ ۹ ساله عراق رسما پایان می یابد . در جریان این جنگ ۴۵۰۰ نیروی نظامی آمریکایی و ده ها هزار عراقی جان خود را از دست دادند. شمار نیروهای آمریکایی در اوج جنگ به ۱۷۰ هزار تن رسیده بود.

نوری المالکی نخست وزیر عراق همچنان درگیر چگونگی تقسیم قدرت بین گروه های شیعه، سنی و احزاب کرد این کشور است. باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا می گوید آینده عراق در دست مردم عراق است.