به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۰

لیلا فروهر                  

کریسمس مبارک