به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۹۰

روز جهانی حقوق بشر گرامی باد
روز دهم دسامبر در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شده است. شصت سال پیش در چنین روزی، سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد.

دو سال بعد از کشورهای عضو این سازمان خواسته شد تا این اعلامیه را امضا کنند. ایران نیز یکی از کشورهای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

اینک ۶۳ سال پس از گذشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشر در بسیاری از نقاط دنیا نقض می‌شود و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حکومت‌های ناقض حقوق بشر در دنیا شناخته می‌شود.

بازداشت، زندان، شکنجه، تبعیض، اعدام مخالفان و منتقدان در داخل ایران وضعیت حقوق بشر در ایران را بحرانی کرده است و حکومت نیز در نحوه رفتار و نگرش خود تغییر نداده و هر روز بر شدت رفتار قهرآمیز خود می‌افزاید.

خانه حقوق بشر ایران به عنوان یک گروه پیشرو در دفاع از حقوق انسانی همه‌ی آحاد جامعه‌ی ایرانی با گرامی‌داشت این روز و تبریک آن به تمامی کنش‌گران و کوشندگان این عرصه و تمامی زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان و قربانیان نقض حقوق بشر بار دیگر در چنین روزی از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که به حقوق انسانی همه‌ی افراد در ایران احترام گذاشته و با رعایت مفاد اعلامیه حقوق بشر این دست‌آورد بزرگ بشری را با دیده‌ی تکریم و احترام نگاه کنند.

خانه‌ی حقوق بشر ایران از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که تمام زندانیان سیاسی را فورا آزاد کرده و به حقوق همه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران احترام گذارد.

خانه حقوق بشر ایران