به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۹۰


بازداشت ابراهیم مددی و انتقال وی به اوین

ابراهيم مددی، نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که بعد از گذشت بيش از ۳ سال زندان، چند روز پیش با قرار وثيقه آزاد شده بود، هنگام مراجعه به زندان اوين برای تمديد مرخصی اش، مجددا بازداشت و به زندان منتقل شد.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعلام خبر بازداشت دوباره ابراهيم مددی نوشت که حکم سه و نيم سال زندانش به خاطر فعاليت های صنفی در اواخر فروردين سال آينده به پايان می رسد.
مددی در سال ۱۳۸۶ در تهران بازداشت و به اتهام های امنيتی محکوم به سه سال و نيم زندان شد.
در اين ارتباط، کنفدراسيون بين الملی اتحاديه های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل از بازداشت دوباره ابراهيم مددی ابراز تعجب و انزجار کردند.

ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، بازداشت ابراهيم مددی را اقدامی غير قابل قبول دانست و در عين حال، خواستار آزادی رضا شهابی دیگر عضو بازداشتی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شد که هم اکنون در زندان اوین و در اعتصاب غذا بسر می برد.