به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۹۰

در امتداد تقاضای گزارشگران برای حمایت از رضا شهابی:

       پشتیبانی صدها تن از فعالین سیاسی،

اجتماعی و فرهنگی        

ماجرای رضا شهابی و اعتصاب غذای او درد و زخمی است بر پیکر مردم ستمدیده کشورمان که با حضور رژیم جمهوری اسلامی درمانی بر آن نیست. پر واضح است که حاکمان نه تنها در پی حل معضلات و رنج روز افزون کارگران و زحمتکشان کشورمان نیستند بلکه تلاش دارند که هر صدای حق طلبانه را در نطفه خفه کنند.  
در پی فراخوان بخشی از هواداران جنبش کارگری در ایران, سایت گزارشگران نیز در امتداد پشتیبانی از رضا شهابی و آزادی بی قید و شرط وی از فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی درخواست کرد که بار دیگر اعتراض خود را به سیاست های ضد کارگری
 جمهوری اسلامی بیان دارند. پر شمار فعالین سیاسی, فرهنگی و اجتماعی با ارسال نامه ها و نظرات خود از این اقدام حمایت کردند که لیست اسامی آنها را در زیر می بینید.
با سپاس فراوان از همه شما