به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۰

تداوم حمایتها,طومار صدها نفری پشتیبانی
 از رضا شهابی - کارگر زندانی:

درحمایت از آزادی بی قید وشرط رضا شهابی

آزادی فوری رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری که جرمی جز دفاع عادلانه ازحقوق کارگران ایران ندارند را خواستار می باشیم. 
  ادامه مطلب