به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۰

 "آزادی تجارت در خلیج فارس خط قرمز آمریکاست."
 هشدار دوبارۀ وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل

نسبت به نتایج خطرناک حملۀ نظامی به ایران

"حملۀ نظامی به ایران، آمریکا و اروپا را ضعیف می کند و مخالفت مردم ایران را برمی انگیزد."  
  وزیر دفاع آمریکا حتا گفت حملۀ نظامی به ایران آمریکا و اروپا را ضعیف می کند و مخالفت مردم ایران را برمی انگیزد و در نهایت به سود دولت اسلامی ایران تمام می شود. لئون پانه تا همچنین گفت که تحریم های بین المللی علیه ایران موثر واقع بوده اند و دولت آمریکا قصد دارد با تشدید تحریم های بین المللی ایران را ناچار به چشم پوشی از برنامۀ اتمی اش کند. او در عین حال، تأکید کرد که آزادی تجارت در خلیج فارس خط قرمز آمریکاست و این کشور تحت هیچ شرایطی نخواهد گذاشت که امنیت تجارت و رفت و آمد کالاها در این منطقه تهدید بشود.

لئون پانه تا تصریح کرد که هدف آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است و رییس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که برای این منظور استفاده از گزینۀ نظامی را از نظر دور نمی دارد. لئون پانه تا در عین حال تأکید نمود که آخرین گزینه، اولین گزینه نیست و استفاده از آن مستلزم رعایت احتیاط بسیار است.

به نظر می رسد که وزیر دفاع آمریکا با این سخنان به همتای اسرائیلی خود ایهود باراک پاسخ داده باشد که پنجشنبه گذشته گفت که به اعتقاد او تحریم ها مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی نخواهد شد و اینکه جنگ در نهایت گزینه ای اجتناب ناپذیر برای بازداشتن ایران از ساختن جنگ افزار اتمی است. وزیر دفاع اسرائیل سپس گفته بود که کشورش خود را برای چنین گزینه ای و رویاروی با پی آمدهای آن آماده کرده است، هر چند اسرائیل در حال حاضر قصد حملۀ نظامی به ایران را ندارد.

دیروز همچنین زیپی لیونی، رهبر حزب اپوزیسیون کدیما در اسرائیل با لئون پانه تا دیدار و گفتگو کرد. حزب کدیما امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که زیپی لیونی در ملاقات با وزیر دفاع آمریکا خواستار اعمال فوری مجازات های سخت اقتصادی علیه ایران شده است.

معیر داگان، رییس پیشین سرویس های اطلاعات خارجی اسرائیل، موساد، در روزهای گذشته بار دیگر نسبت به نتایج خطرناک حملۀ اسرائیل به ایران هشدار داد و چنین اقدامی را جنون آمیز خواند.

رادیو فرانسه