به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۲۵، ۱۳۹۰

با درخواست عايشه دختر رهبر سابق ليبى

پرونده قذافى به عنوان "قربانى" و نه "متهم"  


به دادگاه لاهه مى رود


عايشه قذافى از داديارى دادگاه بين المللى جنايات لاهه تقاضا كرد كه نحوه ى مرگ پدرش و شائبه هاى پيرامون آن را بررسى كنند و پرونده اى براى رهبر سابق ليبى به عنوان "قربانى" و نه "متهم" بگشايند.
او از اين نهاد بين المللى همين تقاضا را نيز در ارتباط با ماجراى دستگيرى و كشته شدن برادرش معتصم قذافى توسط انقلابيون جديد يا عناصر ذينفع ديگر مطرح كرد.

نيك كوفمن وكيل مدافع خصوصى عايشه قذافى آن گونه كه شبكه ى تلويزيونى "سى ان ان" امريكا مى گويد، نامه اى به لويس مورينيو اوكامبو دادستان كل دادگاه بين المللى جنايات لاهه فرستاده و ضمن طرح داخواست، اين سوال جدى را مطرح كرده است كه "آيا اين نهاد، اقداماتى در رابطه با شناسايى عناصر دخيل در آن دو قتل در اكتبر گذشته، انجام داده است يا خير؟

كوفمن در نامه ى خود كشتن قذافى و پسرش را "قتل عمد و بسيار وحشيانه ى دو اسير بى خطر" خوانده و خواسته است كه "در صورت عدم پيگيرى دفتر اوكامبو تا به حال، علل تاخير ذكر شود و در صورتى كه اقداماتى صورت گرفته باشد، به نحو مقتضى اعلام گردد".

گفتنى است سرهنگ معمر قذافى كه با كودتا بر سر كار آمده بود 42 سال حكومت مطلقه فردى را بر كشورش تحميل كرد و افكار عجيب و تز خاص خود را براى اداره ى كشور و روابط بين المللى اش دنبال نمود. رژيم قذافى در پى شورش وسيع مردمى و نبردهايى خونين در آگوست گذشته سرنگون شد.

العربیه