به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۲، ۱۳۹۰

رضا شهابی به اعتصاب غذای خود پايان داد
گفتگوی تلویزیون برابری با بهروز سورن مسئول سایت گزارشگران
کانون مدافعان حقوق کارگر- رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ساعت ۴ بعد از ظهر امروز پنج شنبه اول دی ماه ۱۳۹۰ در بخش ICU بيمارستان هزار تخت خوابی (امام خمينی) و در حضور خانواده و فعالان کارگری، به اعتصاب غذای خود پايان داد.
شهابی از اول آذر ماه ۱۳۹۰ در اعتراض به بازداشت غير قانونی، بلاتکليفی نوزده ماهه و وضعيت وخيم جسمی اش، برای بار دوم دست به اعتصاب غذا زده بود. وی اعلام کرد بنا به درخواست فعالان و تشکل های کارگری، اکنون که به بيمارستان منتقل شده و مسئولان پذيرفته اند که زير نظارت خانواده اش، تحت عمل جراحی قرار گيرد، به اعتصاب خود پايان می دهد.

شهابی، که قبل از بازداشتش در خرداد ۱۳۸۹ از سلامت کامل برخوردار بود، طی زمان بازداشت، از ناحيه مهره های گردن، دچار آسيب جدی شده است، به طوری که در خطر فلج شدن قرار دارد و نياز فوری به عمل جراحی و مراقبت های ويژه پس از عمل دارد.

کانون مدافعان حقوق کارگر، خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط رضا شهابی و انجام عمل جراحی های لازم است. رضا شهابی بايد پس از عمل جراحی، بيرون از زندان و در کنار خانواده اش، تحت مراقبت پزشکی قرار گيرد.