به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۹۱

جلوگیری از حضور نمایشی با موضوع صادق هدایت در جشنواره فجر
 هومن بنایی، کارگردان نمایش "مسافراتاق شماره٣٧" در جلوگیری از این نمایش در جشنواره تئاتر فجر به خبرگزاری ایلنا گفته است: «پس از اعلام فراخوان شرکت در جشنواره ما هم تصمیم به حضور گرفتیم و چون کار سال گذاشته یک مرتبه اجرا شده بود؛ دبیرخانه حساسیت داشت و به همین خاطر می‌گفت امکان حضور شما وجود ندارد اما من به آنها اطمینان دادم این اثر جدید و بسیار متفاوت از اثر قبلی است.»

وی اضافه کرده است: «این مرتبه چون با شخصیت صادق هدایت و متن مشکل داشتند، ناچار شدیم مدارکی جهت اینکه متن قبلا از مرکز مجوز گرفته و سال ٩٠ اجرا شده است ارائه کنیم که با التماس و خواهش کار پذیرفته شد و زمان بازبینی مشخص شد. بعد اعلام کردند تنها پانزده دقیقه از کار را می‌بینند و پس از دیدن شیوه کارگردانی اثر به بازبینی مرحله دوم فرستاده خواهد شد.»

این کارگردان جوان گفته است: «بعد از این همه مشقت گروه بازبینی حتی ده دقیقه از کار را ندید و به محض مواجه شدن با شخصیت صادق هدایت کار را قطع کردند و گفتند سیاست‌های جشنواره با حضور صادق هدایت در کار همخوانی ندارد.»

این در حالی است که به تازگی علی موسوی گرمارودی، از شاعران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، صادق هدایت را نفرین کرد و گفت: «شرم می‌کردم از خودم اگر بر صادق هدایت لعنت نمی‌فرستادم. خداوندا صادق هدایت را لعنت کن.»

ناصر زراعتی ، نویسنده مقیم سوئد به بخش فارسی رادیو فرانسه درباره هدایت ستیزی در جمهوری اسلامی، می گوید اگر حکومت با هدایت خوب باشد باید تعجب کرد، زیرا هدایت همیشه از جهل و خرافه و سوءاستفاده از مذهب انتقاد کرده و علیه ظلم و ستم بوده است.

وی همچنین یکی از دلایل افزایش هدایت‌ستیزی را انتشار آثار هدایت و استقبال از آنها به خصوص کتابهایی مثل "توپ مروارید" عنوان می کند.

او می گوید وقتی که حکومت می بیند که بعد از این همه ممنوعیت و محدودیت باز از آثار هدایت استقبال می شود طبیعی است که حساس می شود.

منبع:
RFI فرانسه