به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۱

شب یلدا
شو اول قاره (شب یلدا) - فرج علیپور (موسیقی لری)