به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۱۷، ۱۳۹۱

عبدالعلی ادیب برومند
کشور در یک بحران عظیمی قرار دارد

گفتند تا انتخابات تشکیل جلسه ممنوع

عبدالعلی ادیب برومند، رئیس هیات رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران در مصاحبه با "روز" از ممانعت نهادهای امنیتی از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران خبر داد. برومند گفت که این جلسه قرار بود سه شنبه، هفتم آذر در منزل شخصی وی در تهران برگزار شود اما در تماس تلفنی به او گفتند جبهه ملی ایران حق برگزاری هیچ جلسه و تجمعی را تا برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری ندارد. اما ادیب برومند به "روز" می گوید که "ما خیلی حرف گوش کن نیستیم."

رئیس فعلی هیات رهبری جبهه ملی ایران، فعالیت سیاسی خود را در حمایت از دولت محمد مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت از سال ۱۳۲۸ آغاز کرد. طولانی ترین دوره فعالیت جبهه ملی ایران در دوران رهبری ادیب برومند بر این سازمان امکان پذیر شده است.

آیا ممانعت نهادهای امنیتی از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران که قرار بود بعد از یک سال در منزل شما تشکیل بشود، صحت دارد؟

درست است. بعد از مدتها که اعضای شورای مرکزی جبهه ملی را ندیده بودیم و از این دوری ناراحت بودیم، از دوستان دعوت کردم تا تجدید دیداری بشود. اما از طرف دستگاه های امنیتی تلفن شد که این کار مصلحت نیست، این کار را نکنید زیرا ممکن است کسانی بیایند و بخواهند جلسه را بر هم بزنند.

چند وقت است که جلسات هیات رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی تشکیل نشده است؟

مدتی است... هیات رهبری حدود ۴ یا ۵ ماه و جلسات شورای مرکزی هم حدود یک سال.

با این اوصاف آیا دیگر قصد تشکیل جلسه ندارید؟

به ما گفتند تا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود، با تجمع و جلسات سیاسی مخالف هستیم. ما هم یا قبول می کنیم یا یک موقعی دوباره به هوس می افتیم که دوستان را مجددا دعوت کنیم. ما خیلی هم حرف شنو نیستیم.

دستور جلسه ای که از برگزاری آن ممانعت شد چه بود؟

بیشتر این بود که دوستانی که اخیرا برای شورای مرکزی انتخاب شدند، تشریف داشته باشند. جلسه دستور خاصی نداشت. فقط می خواستیم آشنایی بیشتری حاصل بشود بین افرادی که قبلا در شورا بودند با افرادی که در انتخابات ۷ یا ۸ ماه پیش وارد شورای مرکزی شدند و همچنین ملاقات و تجدید دیداری داشته باشیم با دوستانی که خیلی وقت بود دیداری با هم نداشتیم.

با توجه به اینکه به گفته خود شما جبهه ملی چند ماه است جلسه ای نداشته، افراد جدید به چه صورت به شورای مرکزی اضافه شدند؟

حدود یک ماه قبل از اینکه روند ممانعت از برگزاری جلسات ما آغاز بشود.

تحلیل شما از شرایط کنونی کشور چیست؟

کشور در یک بحران عظیمی قرار دارد که همه می دانند. گرانی و بدبختی و دلهره و خطراتی که در کمین مملکت قرار دارد. مثل اینکه نمی خواهند هیچ تغییری هم در ترتیبات موجود بدهند. اوضاع همینطور بر یک منوال پیش می رود و ترتیبات فعلی هم نه تنها به هیچ وجه قابل تأیید نیست بلکه یکسره هم قابل رد شدن است.

راه های برون رفت از این بحران که می گویید چیست؟

باید دید آنچه باعث این بحران است و مملکت را در این وضعیت قرار داده چیست و آن را برطرف کرد. چه موانعی و چه نواقصی باعث شده تا ما در این وضعیت گرفتار بشویم و در آنها تجدیدنظر کرد. نه تنها در سیاست بلکه در امور عادی هم همینطور.

آیا راهکار و راه حلی هم برای برون رفت از این وضعیت دارید؟

راهکار ما این است که انرژی اتمی را به نحوی که عاقلانه باشد و در آن هم منافع ایران تضییع نشود و هم به گونه ای نباشد که جامعه جهانی و آنهایی که این طرفیت را با ما پیدا کرده اند، به مسیر خودشان ادامه بدهند. آنهایی که سر مخالفت دارند، باید با آنها عاقلانه و به نحوی کنار آمد.

پس شما موضوع ادامه برنامه هسته ای را مشکل اصلی کشور در شرایط کنونی می دانید؟

یکی از مسائل اصلی و مهمترین آنها همین است.

و موضع جبهه ملی ایران درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری چیست؟

چون جلسات جبهه ملی تشکیل نمی شود و ما هم نمی توانیم به طور فردی اظهارنظر کنیم، در شرایط کنونی حاضر نیستم موضعی بیان کنم. ما هر نظری داشته باشیم نظر جمع است و نظر فردی را بیان نمی کنیم.

محمدرضا یزدان پناه