به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۱

شهلا بهاردوست
یـلدا

نگاه کن،

چه پر شور میان کوچه های شب،

برای عاشقان مست، سرمه کشیده ماه!

نگاه کن،

از پس این همه شور در این شب دراز

بر تن ِ برهنه ی سحر

نشسته باز رنگِ آفتاب، رنگِ خواستن

رنگِ بی رنگی ِ ما

نگاه کن،

در چرخ مشتاقانه ی زمین

چشمهای خمار، دستهای بی نیاز، پاها ی بی هراس

برای هم چه دو دو می زنند

نگاه کن،

درازترین آهنگِ شب

برای رقص پروانه ها

برای آغوشهای جفت جفت

برای خوانش شعری تازه چه تند می شود

بیا، بیا

تو با من، من با تو، با برفی که نشسته امشب

برای یلدا لای لایی دیگر بخوانیم.

 
هامبورگ، ۲٣ نوامبر ۲۰۰٨

از مجموعه ی تیک تاک بی پروا

www.bahardoost.org