به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۱

رضا مقصدی


یلداتو هستم : ای ...آی...!

این چنین ست ، حیاتت زیباست


  شعر حافظ ، به کجای نفسَت می ریزد ؟

ای که در عاطفه ها باز ، شناور شده ای !


شب یلدا زپی ِ خاطره ها می آید

تا به هر واژه ی حافظ ، نفسی تازه کنی !تپشت با تپش ِ شاخه نباتت زیباست.


با تو هستم : ای ...آی...!

این چنین ست ، حیاتت زیباست