به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۱

یادمان پایه گذاری
کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
 
دوستان، اعضاء و کوشندگان کنفدراسیون جهانی،

پنجاه سال پیش کوشش‌های چند ساله‌ی دانشجویان ایرانی در اروپا و ایالات متحده، سرانجام به ثمر رسید و دانشجویان ایران با تأسیس کنفدراسیون جهانی در شهر پاریس، با شرکت اتحادیه دانشجویان دانشگاه تهران، به اتحادیه‌ی ملی خود چون وسیله‌ی مبارزه اجتماعی و فرهنگی دست یافتند. چنانکه می‌دانید، امسال ما پنجاهمین سال پایه‌گذاری کنفدراسیون جهانی (اتحادیه‌ی ملی) را از سر می‌گذرانیم. از همین رو، کمیته متشکل از مسوولان و کوشندگان کنفدراسیون جهانی ما با حمایت چندین تن از دبیران پیشینِ آن سازمان دست به ابتکار تدارک جشن یادبود تأسیس آن سازمان بی‌نظیر زده‌اند و تا کنون اقداماتی برای برگذاری جشنی فرهنگی- تاریخی به آن مناسبت انجام گرفته است.

اما موفقیت این جشن در گرو شرکت هرچه بیشتر یک یکِ کوشندگان کنفدراسیون جهانی ماست، کسانی که طی آن دو دهه‌ی پر درد و اِلَم میهن‌مان همگی، دست اندر دست، در راه استقرار آزادی، دموکراسی، و حقوق بشر می‌کوشیدیم. همه می‌دانید که کنفدراسیون جهانی ما، از همان آغاز تأسیس، وظیفه‌ی خود دانست که به دفاع از آزادی‌های دموکراتیک در کشورِ کودتا زده و بلادیده‌ی ایران برخیزد. با توجه به اساسنامه‌ی دموکراتیک خود، کنفدراسیون جهانی ما به دفاع از همه‌ی زندانیان سیاسی، از هر گرایش و عقیده‌ای که بودند، بر می‌خاست.

به جرأت می‌توان گفت که کنفدراسیون جهانی ما در زمینه‌ی مناسبات درونی خود، برغم برخوردهای طبیعی که در هر اجتماعی هست، از نظر دموکراسی یکتا بود. هیچ کشور یا سازمان اجتماعی را، حتی در غرب، نمی‌توان یافت که مانند کنفدراسیون جهانی ما در سلسله مراتب تشکیلاتی خود برای اقلیت حق شرکت در دستگاه‌های رهبری، از واحد محلی گرفته تا هیئت دبیران، برقرار کرده باشد. شگفت اینجاست که جوانانی که از تجربه تلخ ۲٨ مرداد گذر کرده و زخم روحی برداشته بودند آموخته بودند که برای پایان دادن به دیکتاتوری، نفوذ گسترده‌ی امپریالیسم، و احقاق حق مردم بلادیده‌ی میهن هیچ راهی جز راه دموکراتیک و استقرار آزادی، و حقوق بشر وجود ندارد؛ بویژه، هرگاه زلزله‌ای زندگی ناچیز مردم فقیر کشور را ویران تر می‌کرد، کوشندگان کنفدراسیون جهانی ما همواره آماده بودند سخت‌کوشانه با جمع آوری کمک‌های مالی و جز آن به یاری هم‌میهنان خود بشتابند، و حتی در مواردی با ارسال دارو و پزشکان هموطنان خود را تنها نگذارند.

آنان از آن تجربه‌ی دردناک آموخته بودند که برای تأمین دموکراسی در هر سطحی حق اقلیت در اداره‌ی امور رعایت شود و همکاری چنان باشد که همه‌ی اعضا و کوشندگان از جان و دل برای متحقق ساختن مصوبات کنگره و دستور العمل‌های هیئت دبیران به فعالیت بپردازند.

ما اعضای کنفدراسیون جهانی می‌توانیم به خود ببالیم که نخستین سازمان اجتماعی در دنیا هستیم که با اتخاذ چنین روشی امر دموکراسی سازمانی را، برغم گرایش‌های طبیعی گوناگون در هر سازمان اجتماعی، رعایت می‌کردیم و بویژه علیرغم گرایش مرسوم در میان ایرانیان به فردگرایی مطلق، همگی مصوبات کنگره‌ها و دستورالعمل‌های دبیران را به مورد اجرا درمی‌آوردیم. ما باید این ابتکار بی‌پیشینه در تاریخ دموکراسی را قدر نهیم و بخاطر آن مُحقانه به خود ببالیم.

کنفدراسیون جهانی ما یکی از نادرترین، ورنه نادرترین، اتحادیه‌های ملی دانشجویی بود که در زمینه‌ی عملی با شوق و پشتکار، نه فقط از همه‌ی مبارزان داخل کشور، که همچنین از مبارزات خلق‌های دربند و ستمدیده، که برای رهایی خود از چنگ استعمار می‌رزمیدند، صمیمانه همدردی و پشتیبانی می‌کرد. برای نمونه، شایسته‌ی یادآوری است که کنفدراسیون جهانی ما، برغم امکانات محدود خویش، از کمک‌های عملی به ملت‌های ویتنام و فلسطین دریغ نمی‌کرد. نمایندگان کنفدراسیون جهانی ما در تمام کنگره‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی همواره حداکثر کوشش خود را به کار می‌بستند تا در برابر گرایش‌های نادرست و ارتجاعی قطعنامه‌های موثر در دفاع از مبارزات فلسطینیان و ویتنامیان به تصویب برسانند.

نمایندگان همین کنفدراسیون جهانی ما مداوماً می‌کوشیدند تا با روشنگری گسترده پیرامون دیکتاتوری نظامی پهلویان در کنگره‌های بین‌المللی قطعنامه‌های موثری، بویژه علیه کمک‌های نظامی از جانب دول بزرگ به آن حکومت به تصویب برساند و آن‌ها را در جوامع بین‌المللی تبلیغ کنند.

بویژه کنفدراسیون جهانی ما سخت‌کوشانه توانست چهره‌ی پلید و دست‌های خونین ساواک را بر مردم جهان بشناساند.

برخلاف تبلیغات سودجویانی که بر موج انقلاب سوار شدند، هیچ گروه یا هیچ فردی به اندازه‌ی کنفدراسیون جهانی ما در شناساندن ماهیت ضد ملی و وابسته‌ی پهلوی به مردم ایران و جهان کوشا و موثر نبود.

شما می‌دانید و اسیران رژیم پهلوی، که کنفدراسیون جهانی ما از آنان دفاع می‌کرد، شهادت می‌دهند که مبارزات کنفدراسیون جهانی ما برای دفاع از آنان و رهایی ایشان از حکم اعدام، شکنجه، و بند زندان سخت کوشا بود. کنفدراسیون جهانی ما با اعزام وکلای مدافع، وکلای پارلمان‌های اروپایی و برخی روزنامه‌نگاران مترقی، نه تنها به دفاع از اسیران چنگ رژیم مشغول بود و با اعتصاب غذاهای طولانی، نمایش‌های خیابانی گسترده و مکرر اجازه نمی‌داد دستگاه ساواک رژیم پهلویان بتواند هرآنچه می‌خواست انجام دهد؛ بلکه همچنین توانست از اجرای احکام اعدام جلوگیرد؛ شکنجه‌ها را تقلیل دهد یا قطع کند، و برخی زندانیان را آزاد سازد، و بدین وسیله خانواده‌های اسیران دستگاه سَبُع شاه پهلوی را بر تخت شادی بنشاند.

کنفدراسیون جهانی ما با بردن آگاهی‌های اجتماعی به میان چند نسل از دانشجویان ایرانی تغییری کیفی در تقویت خواست دمکراسی در میان ملت ایران پدید آورد، و این دستآورد بس بزرگی است که باید آن را قدر شناخت.

با شرکت خود در این مراسم (پنجم ژانویه ۲۰۱٣) در فرانکفورت خاطره ی شکوهمند مبارزات کنفدراسیون را زنده کنیم.

امضاء کنندگان:

۱. حمید آزادی دبیر پیشین فدراسیون آلمان

۲. گیل آوایی

٣. رشید آوخ

۴. باقر ابراهیم زاد

۵. ابوتراب ابوترابی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا

۶. یوسف اردلان

۷. دکتر عبدالعظیم اعتصامی

٨. فریدون اعلم دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۹. بهروز اسدی

۱۰. نادر اسکوئی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا

۱۱. سهیلا اشکان

۱۲. اکبر اغراقی

۱٣. کورش افطسی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۱۴. منصور افروخته

۱۵. دکتر محمد اقتداری

۱۶. احمد امانی

۱۷. الهه امانی

۱٨. شاهین انزلی

۱۹. اسفندیار اهورائی

۲۰. جمشید اهورائیان

۲۱. علی بابا خان

۲۲. مهراد باباعلی

۲٣. سعید باقری

۲۴. رویا بخشی

۲۵. شهره بدیعی

۲۶. خلیل برومندی

۲۷. تیمور بزرگی

۲٨. سوسن بنیانی

۲۹. حسین بهادری

٣۰. محمد بهبودی

٣۱. میترا بهراد

٣۲. ژاله بهروزی

٣٣. سعید بهنام

٣۴. امین بیات

٣۵. دکتر بهروز بیات

٣۶. هوشنگ بیات

٣۷. دکتر منصور بیات زاده دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

٣٨. فرامرز بیانی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

٣۹. بیت اله بی نیاز

۴۰. بهرام بیگدلی

۴۱. پروفسور سیروس بینا ــ فدراسیون آمریکا

۴۲. دکتر یونس پارسا بناب

۴٣. تورج پاشائی

۴۴. محمد پژهام

۴۵. مسعود پلاسید

۴۶. دکتر هوشنگ پورخان بابا

۴۷. پروفسور دکتر غلامعلی تاریوردیان

۴٨. احمد تقوائی

۴۹. نصرت تیمورزاده

۵۰. فریبا ثابت

۵۱. بهداد ثابت آزاد – پاریس

۵۲. دکتر منوچهر ثابتیان دبیر پیشین کنفدراسیون اروپائی

۵٣. کیومرث ثریا

۵۴. احمد ثوابی

۵۵. حسن جداری دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۵۶. ناهید جعفر پور

۵۷. فریبرز جعفرپور

۵٨. هادی جفرودی

۵۹. مهری جعفری

۶۰. رضا جعفریان

۶۱. دکتر مسعود جلالی

۶۲. ناصر چگینی

۶٣. ابوالحسن(مسعود)حاتمی دبیر فدراسیون ایتالیا

۶۴. نوشیروان حاتمی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا

۶۵. علی حاجی

۶۶. عبدالحسن حسینیان دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۶۷. کامروز حقگو

۶٨. بهزاد حقیقی

۶۹. جواد خادم

۷۰. مهدی خرازی

۷۱. تیمور خسروی

۷۲. رضا خسروی

۷٣. رحمان دادخواهی

۷۴. طاهر دادخواهی

۷۵. بیژن دادگری

۷۶. داود دانائی

۷۷. بهروز داودی

۷٨. فرامرز داودی

۷۹. دکتر پرویز داورپناه

٨۰. دکتر مهرداد درویش پور

٨۱. رضا دکنما

٨۲. رضا دل قوی

٨٣. دکتر کامبیز دولتشاهی (ایتالیا)

٨۴. ایرج دهدار

٨۵. اکبر ذکاوتی

٨۶. قاسم ذولفقاری

٨۷. مهدی ذولفقاری

٨٨. دکتر علی راسخ افشار

٨۹. محمود راسخ افشار دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۹۰. ارسلان رحمانی تهرانی

۹۱. حسین رضائی دبیر پیشین فدراسیون آلمان

۹۲. بیژن رستگار

۹٣. جلال رستمی

۹۴. محسن رضوانی دبیر پیشین کنفدراسیون اروپائی

۹۵. پری رفیع

۹۶. محمود رفیع دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۹۷. احمد رناسی

۹٨. شریفه زربخش

۹۹. جمال سالم

۱۰۰. علی ستاری

۱۰۱. بهروز ستوده

۱۰۲. بیژن سعیدپور

۱۰٣. حسن سعیدی

۱۰۴. خسرو سلطانی

۱۰۵. یزدان سیدالشهدایی

۱۰۶. دکتر بیژن سینا

۱۰۷. علی شاکری-زند

۱۰٨. پروفسور(بازنشسته) خسرو شاکری دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۱۰۹. گلنار شاه حسینی

۱۱۰. اسماعیل شبان

۱۱۱. مصطفی شریفی

۱۱۲. الهه شکرائی

۱۱٣. سوسن شهبازی کلن آلمان

۱۱۴. دکتر علاءالدین شهشهانی

۱۱۵. حماد شیبانی

۱۱۶. ناصر شیرازی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۱۱۷. داریوش شیروانی

۱۱٨. دکتر علی صادقی

۱۱۹. منوچهر صالحی

۱۲۰. جعفر صدیق دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۱۲۱. مهدی صدودی

۱۲۲. علی صفرزاده

۱۲٣. نبی صمیمی

۱۲۴. سعید ضرابیان

۱۲۵. مجتبی طالقانی

۱۲۶. مصطفی طاهری

۱۲۷. دکتر احمد طهماسبی

۱۲٨. دکتر اسداﷲ طیورچی دبیر پیشین فدراسیون آلمان.

۱۲۹. بهروز عارفی

۱٣۰. احمد عبادالهی

۱٣۱. دکتر کریم عبدیان

۱٣۲. دکتر سیاوش عبقری-آمریکا

۱٣٣. دکتر شهلا عبقری- آمریکا

۱٣۴. کریم عرب زاده

۱٣۵. محمد عظیمی

۱٣۶. زری عظیمی

۱٣۷. رضا علوی

۱٣٨. نظیر علیزاده

۱٣۹. سرور علیمحمدی

۱۴۰. پروفسور داود غلام آزاد دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۱۴۱. محمد فارسی

۱۴۲. مسعود فتحی

۱۴٣. محمود فرازنده

۱۴۴. بهروز فراهانی

۱۴۵. علی فراهت

۱۴۶. علی فردوسیان

۱۴۷. نادر فروزی

۱۴٨. بهروز فراهانی

۱۴۹. شاپور فلاحت

۱۵۰. رستم فلاحت

۱۵۱. کامبیز قائم مقام دبیر پیشین فدراسیون آمریکا

۱۵۲. دکتر محسن قائم مقام

۱۵٣. رضا قرشی

۱۵۴. محمود قوامی

۱۵۵. دکتر دکتر مصطفی قهرمانی

۱۵۶. سعید کاظمی

۱۵۷. مقصود کاسبی

۱۵٨. عبدﷲ کریم آبادی

۱۵۹. بهزاد کریمی

۱۶۰. منوچهر کشاورزی

۱۶۱. آذر کلانتر

۱۶۲. فریدون کلانتر

۱۶٣. کیومرث کلانتر

۱۶۴. صادق کمالی

۱۶۵. حمید کوثری

۱۶۶. مینو گلبهار

۱۶۷. اردشیر گوارس

۱۶٨. دکتر علی گوشه

۱۶۹. بهمن مبشری

۱۷۰. نادر مجیدزاده

۱۷۱. دکتر کامبیز مجیدیان

۱۷۲. نادر مجیدیان

۱۷٣. اکبر محبتی زاده

۱۷۴. دکتر مرتضی محیط

۱۷۵. بهروز مرادی

۱۷۶. باقر مرتضوی

۱۷۷. فریبا مرزبان- انگلستان

۱۷٨. احمد مزارعی

۱۷۹. تراب مستوفی- وین فدراسیون اتریش

۱٨۰. پروفسور محسن مسرت

۱٨۱. مجید مسرور

۱٨۲. زمان مسعودی

۱٨٣. احمد مشعوف

۱٨۴. امیر معیری

۱٨۵. دکتر بهمن مقدم

۱٨۶. حسین مقدم

۱٨۷. محمد ملایری

۱٨٨. فریدون منتقمی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۱٨۹. امید منعم

۱۹۰. اسفندیار منفرد زاده

۱۹۱. حسن موم پسگیر

۱۹۲. سیامک موید زاده دبیر پیشین فدراسیون آمریکا

۱۹٣. حسین مهینی

۱۹۴. رضا مهاجر

۱۹۵. حمید مهدی پور

۱۹۶. بابک مهرکام

۱۹۷. بهرنگ مهرکام

۱۹٨. عادل مهرکام

۱۹۹. محسن میرحسینی

۲۰۰. انور میر ستاری بلژیک

۲۰۱. مهران میرفخرائی

۲۰۲. سعید میرهادی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۲۰٣. دکتر رضا نادری

۲۰۴. شهین نراقی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا

۲۰۵. شیریندخت نراقی دبیر پیشین فدراسیون ایتالیا

۲۰۶. اصغر نصرتی

۲۰۷. هاسمیک نظریان

۲۰٨. پرویز نعمان دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۲۰۹. ابوالحسن نقیبی دبیر پیشین فدراسیون اتریش

۲۱۰. شهین نوائی

۲۱۱. حمید نوذری

۲۱۲. آرام نوزاد

۲۱٣. پرویز نویدی

۲۱۴. دکتر بهمن نیرومند دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی

۲۱۵. منوچهر ولائی

۲۱۶. رضا هادی زاده

۲۱۷. آنت هوانسیان

۲۱٨. ترانه هوشنگ پور

۲۱۹. محمد رضا هوشنگی***

نشانی تماس برای افزودن اسامی به تومار بالا به

CISNU۵۰@gmail.com

مراسم یادمان پنجاهمین سالگشت پایه‌گذاری کنفدراسیون جهانی ( اتحادیه‌ی ملی)

شنبه ۵ ژانویه ۲۰۱٣ برابر شانزدهم دیماه ۱٣۹۱ از ساعت ۱٣

Haus der Jugend * Deutschherrnufer ۱۲ * ۶۰۵۹۴ Frankfurt

Tel.: +۴۹(۰) ٨۹ ٣۵۰ ۰۴٨ ۱۰ * +۴۹(۰) ۱۵۱ /۵٣ ۵۹ ۴۰۰۰ * Mail: CISNU۵۰@gmail.com

www.cisnu.org