به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۱۷، ۱۳۹۱

‎آواز: سپیده رئیس سادات
ای باغبان
‎به یاد دکتر محمد مصدق

ای شیر پیر بسته به زنجیر / کز بندت هیچ عار نیامد
شعر: اخوان ثالث

‎ آهنگساز: رامین عظیمیان

‎ گروه مضراب

‎تار: حمید متبسم

‎بم تار: رامین عظیمیان

‎سه تار: پژمان زاهدیان

‎بربت: آرمان سیگارچی

‎ساز‌های کوبه یی : نغمه فرهمند


ای شیر پیر بسته به زنجیر / کز بندت ایچ عار نیامد


پس از واقعه ترور امیر کبیر, بی شک تلخ ترین رویداد در تاریخ ملت ایران , کودتای بیست وهشت مرداد است. امریکا که حفظ دیکتاتور را برابر با حفظ منافع خود در ایران و منطقه می دید , با کمک اراذل و اوباش داخلی و حمایت روحانیت ,که دولت ملی مردمی مصدق را همسو با عقاید واهداف خود نمی دید, این کودتای ننگین را صورت داد.


دیکتاتور بر سرکار امد, مصدق برکنار شد , به زندان افتاد و محاکمه شد ....


اخوان ثالث ان سالها در" زندان زرهی" بود , وقتی او را با دیگر زندانیان برای هواخوری می بردند, مصدق آن مرد بزرگ وبزرگوار تاریخ معاصر ایران را می دید که در یک حصار سیمی خاص به تنهایی راه میرفت وقدم میزد, مثل شیری در قفس . در آن وقت ها که حتی بردن نام مصدق هم درد وسر ساز بود , اخوان شعری را میسراید وبالای ان مینویسد : برای پیر محمد احمدابادی.


برای پیر محمد احمد آبادی


دیدی دلا که یار نیامد

گرد آمد و سوار نیامد

بگداخت شمع و سوخت سراپای

وآن صبح زرنگار نیامد

آراستیم خانه و خوان را

وآن ضیف نامدار نیامد

دل را و شوق را و توان را

غم خورد و غمگسار نیامد

آن کاخ ها ز پایه فرو ریخت

وآن کرده ها به کار نیامد

سوزد دلم به رنج و شکیبت

ای باغبان! بهار نیامد

بشکفت بس شکوفه و پژمرد

اما گلی به بار نیامد

خشکید چشم چشمه و دیگر

آبی به جویبار نیامد

ای شیر پیر بسته به زنجیر

کز بندت ایچ عار نیامد

سودت حصار ، و پیک نجاتی

سوی تو و آن حصار نیامد

زی تشنه کشتگاه نجیبت

جز ابر زهربار نیامد

یکی از آن قوافل پربا ـ

ـ ران گهر نثار نیامد

ای نادر نوادر ایام

که ت فر و بخت ، یار نیامد

دیری گذشت و چون تو دلیری

در صف کارزار نیامد

افسوس کان سفاین حری

زی ساحل قرار نیامد

و آن رنج بی حساب تو ، درداک

چون هیچ در شمار نیامد

وز سفله یاوران تو در جنگ

کاری بجز فرار نیامد

من دانم و دلت ، که غمان چند

آمد ،‌ ور آشکار نیامد

چندان که غم به جان تو بارید

باران به کوهسار نیامد

اخوان ثالث