به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۰۳، ۱۳۹۲

بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷

مستند 'رویای آزادی'
در این مستند شاهد روایت زنانی خواهیم بود که دهه ی ۶۰ را به عنوان زندانیان سیاسی سپری کرده اند.

سودابه اردوان                              مرسده قائدی       

                                             تهمینه گشتاسبی                          مهناز قزل لو           
ثریا زنگباری                                    پروانه عارف   

  نسرین پرواز 

این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد 
تلویزیون «من و تو» در بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ مستند 'رویای آزادی' را تهیه دیده است. در این مستند شاهد روایت زنانی خواهیم بود که دهه ی ۶۰ را به عنوان زندانیان سیاسی سپری کرده اند.
'رویای آزادی' برای اولین بار با مصاحبه با این زنان زندانی از شرایط و اتفاقات آن دوران پرده بر می دارد.
  تراژدی تلاش برای از بین بردن عزت روح انسان و از سوی دیگر مبارزه برای باقی ماندن و حفظ امید.