به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۲

دنیا خانه من است

برنامه های یازدهمین دوره 
جشنواره بین المللی سینمای تبعید

از اول تا هفتم نوامبردوره یازدهم جشنواره در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار می شود. در طول یک هفته، نزدیک به هفتاد فیلم در سینما ها و مراکز فرهنگی به نمایش گذاشته می شود:
سینما روی، سینما دراکن، سینما هاگا، خانه فرهنگ بَکا، خانه فرهنگ فرولوندا، خانه فرهنگ بری شون، موزه فرهنگ های جهان، و ویکتوریا هوست.