به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۲

خانه استاد آواز ایران با خاک یکسان شد

خانه "بنان" با خاک یکسان شد 
عاشق شیدا
 شعر : منیر طه
  آهنگ: علی تجویدی،  دستگاه سه گاه
«مرا عاشقی شیدا » را هیچ خواننده ای توان اجرا نداشت جز بنان٬ 
که آن را به درستی خواند و اجرا کرد.

خانه استاد بنان هم به فهرست بلند تخریبی‌های خانه‌های تاریخی تهران پیوست.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی خانه استاد آواز ایران تخریب شد تا جایش ساختمان بلند سیمانی سر به فلک بگذارد.

این خانه تاریخی که در نیاوران، بلندی‌های جمال آباد، نبش کوچه مینا، پلاک۱۲ قرار داشت، حالا از هر خاطره‌ای تهی شده و تهران یکی دیگر از بناهای مشاهیر خود را از دست داد.
«محمد بهشتی»، مشاور ارشد سازمان میراث فرهنگی، تخریب این خانه را به مثابه از دست دادن صاحبان تهران می‌داند: «تهران شهر خاطره است. خاطره‌های این شهر را صاحبان این خانه به وجود آورده‌اند. اکنون شنیده‌ام که خانه بنان را تخریب کرده‌اند.»
او می گوید: «تهران کجاست؟ تهران چیست؟ آیا تهران جز خاطره است؟ جز یک رویاست؟ جز چیزی است که دلمان برای آن تنگ می‌شود؟»
این خانه در حالی تخریب می‌شود که تا همین چند سال پیش پیچک‌هایش با فشار دست کنار می‌رفتند و حیاطش پر از چنار و اقاقی بود. بنان از سال 54 در این خانه دو طبقه زندگی می‌کرد که ایوانی رو به بلندی‌های دماوند داشت. این خانه در حالی تخریب شد که امروز در دنیا با ارج نهادن بر خانه مشاهیر٬ نه تنها هویت ملی را حفظ می‏‌کنند که خوراک خوبی برای گردشگری فرهنگی نیز پدید آمده است.

استاد بنان: موسیقی اصیل، زبان و ادبیات ما ایرانیان است
این باید حفظ شود 
 عاشق شیدا
 شعر : منیر طه
  آهنگ: علی تجویدی،  دستگاه سه گاه
صدای بنان

http://www.youtube.com/watch?v=hDc50XdPCv8




مرا عاشقی شیدا
 شعر: منیر طه
  آهنگ: علی تجویدی،  دستگاه سه گاه
صدای بنان

مرا عاشقی شیدا ، فارغ از دنیا
تو کردی ، تو کردی
مرا عاقبت رسوا ، مست و بی پروا
تو کر دی ، تو کردی

نداند کس جانا چه کردی
چه ها کردی با ما چه کردی ؟

دو چشمم را دریا ، دُرافشان
گوهرزا تو کردی ، تو کردی

روان از چشم ما گهرها
دریاها ، تو کردی ، تو کردی

نه یک دم از جورت فغان کردم
نه دستی سوی آسمان کردم

منم اکنون چون خاک راهی
غباری در شام سیاهی

اگر مهری رخشد تو آن مهری
اگر ماهی تابد ، تو آن ماهی

اگر هستی پاید ، تو هستی
اگربودی باید ، تو بودی

بی لطف و صفا
باشد به خدا

بی تو هستی ها

از دیدارت ، از رخسارت
ای جان بینم ، سرمستی ها

شمیم روح افزایی ،
مُشکی ، عودی

منیر بزم آرایی ،
چنگی ، رودی
چنگی ، رودی