به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۳۰، ۱۳۹۲

مصطفی تاج‌زاده : نرمش قهرمانانه در خارج یعنی تلاش برای لغو تحریم،

 در داخل یعنی تداوم حبس ها و حصرها
 تاج‌زاده


سیاست خارجی عرصه‌ی لبخند و گفت‌وگو خواهد شد. اما با معترضان داخلی با همان چهره و زبان و ادبیات عبوس، آمرانه و تهدیدآمیز و تهمت‌آلود سخن گفته خواهد شد.

این زندانی سیاسی معتقد است که سیاست فعلی جمهوری اسلامی ایران برخورد با طرفداران جنبش سبز و اصلاح‌طلب‌ها در داخل کشور را شدیدتر خواهد کرد و تنها به دنبال گسترش روابط با دولت‌های خارجی خواهد بود.

مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، در یادداشتی که در وب‌سایت خبری "نوروز" منتشر شد با تحلیل صحبت‌های محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه نتیجه گرفت که سیاست فعلی ایران در داخل همچنان تداوم روند حبس و اختناق خواهد بود.
معاون وزیر کشور در دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در این یادداشت سیاست "نرمش قهرمانانه" آیت‌الله خامنه‌ای را بازی "برد-برد در عرصه‌ی بین‌المللی" و "برد-باخت" در عرصه‌ی داخلی ارزیابی کرد.
تاج‌زاده نوشت: نرمش قهرمانانه در خارج یعنی تلاش برای لغو تحریم، در داخل یعنی تداوم حبس ها و حصرها.  سیاست خارجی عرصه‌ی لبخند و گفت‌وگو خواهد شد. اما با معترضان داخلی با همان چهره و زبان و ادبیات عبوس، آمرانه و تهدیدآمیز و تهمت‌آلود سخن گفته خواهد شد.
این زندانی سیاسی معتقد است که سیاست فعلی جمهوری اسلامی ایران برخورد با طرفداران جنبش سبز و اصلاح‌طلب‌ها در داخل کشور را شدیدتر خواهد کرد و تنها به دنبال گسترش روابط با دولت‌های خارجی خواهد بود.
مصطفی تاج‌زاده در یادداشت خود با انتقاد از کسانی که مردم ایران را با "ساده‌لوحی" و "ندانم‌کاری" گرفتار تحریم‌ها کرده و به مرز ورشکستگی رساندند، نوشت:«کسانی باید از مردم عذرخواهی کنند که با سرکوب‌های خونین در سال ۸۸ و با خلق فاجعه‌ی کهریزک و حمله به کوی دانشگاه به حقوق و آزادی‌های اساسی ملت تجاوز کردند.»
تاج‌زاده با انتقاد از حمایت دولت ایران از حکومت بشار اسد، حاکمیت را متهم کرد که با این سیاست مردم ایران را "بدنام" کرده و به جنگ فاجعه‌بار میان شیعه و سنی دامن زدند.
این فعال سیاسی در یادداشت خود نتیجه‌‌گیری کرد که حاکمیت و اقتدارگرایان به دنبال القای این حس به مردم جامعه هستند که رئیس‌جمهور کاره‌ای نیست و رای اکثریت هرچه باشد، چیزی را تغییر نخواهد داد.