به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۹۲

عیادت عباس امیر انتظام از محمد محمدی گیلانی

  انتقام گیری در تضاد با منافع ملی است
   عباس امیر انتظام از محمد محمدی گیلانی در بیمارستان عیادت کرد.  

عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، پس از اشغال سفارت امریکا در تهران بازداشت و سپس در دادگاهی به ریاست محمد محمدی گیلانی به حبس ابد محکوم شد. 
او  اینک به دلیل بیماری های متعدد در مرخصی به سر می برد. 
به گزارش جرس، آقای امیر انتظام که روز بیست و یکم شهریور ماه ۱۳۹۲ برای درمان به بیمارستان مراجعه می کند، متوجه می شود که آقای محمدی گیلانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است که در همان لحظه به ملاقات وی می رود و از او عیادت می کند. 
حکم حبس ابد آقای امیرانتظام در آذرماه سال نود و دو، ۳۴ ساله می شود.
آقای امیر انتظام معتقد است که "انتقام جویی نه تنها در تضاد با منافع ملی است که دوباره جامعه را از پویش و رشد و تکاپو باز می دارد و به دور باطل خشونت انتقام می انجامد."
بر این اساس او تأکید می کند که "جامعه امروز ایران بیش از هر چیز تشنه اخلاق بخشایشگرانه است و ارتقای اخلاق در گرو بخشودن خشونت ورزان اما از یاد نبردن جنایات آنان است."