به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۹۲

شکایت سعید نعیمی از

شرایط اسفناک زندان تبریز
شرایط بند زندانیان سیاسی زندان تبریز به صورت اسفناکی برای زندانیان غیر قابل تحمل است.
به گزارش ادوارنیوز٬ سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری 
به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم از دادگاه به زندان تبریز منتقل شده بود.
بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار ادوارنیوز این شرایط به حدی بد و نگران کننده است که از نظر زندانیان دوران انفرادی و بازجویی شرایطی به مراتب بهتر داشته است.
بند ۱۱ سه‌گانه زندان تبریز ویژه‌ی اشرار و محکومین به حبس ابد است که تعداد ۳۶۰ زندانی در این زندان، دوران محومیت خود را سپری می‌کنند.
سعید نعیمی عضو ارشد سازمان دانش آموختگان٬ در یکی از اتاق‌های این بند به همراه ۱۳۴ زندانی دیگر است و فقط ماهی یک بار حق ملاقات با خانواده خود را دارد.
شرایط این بند به شکلی است که فاقد امکاناتی همچون فروشگاه است و محدودیت در مواد مایحتاج در زندان سبب شده تا برخی مواد با قیمت چند برابر بیشتر از خارج از زندان فروخته شود، همچنین از نظر شرایط بهداشتی نیز در این بند حمام و سرویس بهداشتی مناسب و پاکیزه بسیار محدود است و بعضا نوبت استفاده از سرویس بهداشنی به زندانیان نمی‌رسد.
به گفته‌ی زندانیان این بند بوی شدید ادار و مدفوع فضا را پر کرده است.
همچنین با توجه به انقال اشرار شهرستان‌های اطراف به این بند احتمال درگیری فیزیکی بین زندانیان نیز وجود دارد.
تمام این‌ها درحالی است که باقی بند‌های این زندان که زندانیان غیرسیاسی در آن نگه داری می شوند از شرایط بسیار بهتری برخوردار هستند.