به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۹۲

انتقال پناهندگان ایرانی به بیمارستان

 در پی اعتصاب غذا در برلین

هدف پناهجویان از این اعتصاب غذا، پذیرفته شدن درخواست پناهندگی‌شان، بهبود شرایط کمپ‌های پناهندگی و اجازه خروج از کمپ‌های پناهندگی است. با این حال تا کنون از سیاستمداران آلمانی کسی در این محل یعنی محل اعتصاب غذای پناهندگان در برلین حضور نیافته است.

جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲، هوا در برلین آفتابی است اما شب‌های گذشته هوا سرد و بارانی بوده است. ۱۰ روز از اعتصاب غذای پناهجویانی از ایران، کنگ، اتیوپی و کشورهای دیگر در مرکز شهر برلین می‌گذرد. از حدود پنج روز قبل پناهندگانی که جوابی به خواسته‌هایشان داده نشده نوشیدن آب را هم کنار گذاشته و اعتصاب غذای خشک خود را شروع کرده‌اند.

بین شهروندان و مسئولان آلمانی اما موافقان و مخالفانی درباره این نوع اعتراض پناهجویان وجود دارد. از جمله شهردار برلین که گفته خواست پناهندگان برای دفاع از حقوق خود را می‌فهمد ولی با نوع این اعتراض به صورت رادیکال مخالف است چرا که راه‌های دیگری هم برای بیان اعتراض وجود دارد.

هدف پناهجویان از این اعتصاب غذا، پذیرفته شدن درخواست پناهندگی‌شان، بهبود شرایط کمپ‌های پناهندگی و اجازه خروج از کمپ‌های پناهندگی است. با این حال تا کنون از سیاستمداران آلمانی کسی در این محل یعنی محل اعتصاب غذای پناهندگان در برلین حضور نیافته است.

با آغاز اعتصاب غذای پناهندگان تا کنون چندین مورد از بیهوشی پناهندگان رخداده است. پلیس برلین هم اعلام کرده خطر مرگ پناهندگان در پی اعتصاب غذا را زیر نظر دارد و اجازه نخواهد داد یک خودکشی گروهی در مرکز شهر برلین انجام شود به همین دلیل این امکان وجود دارد که اجازه ندهد پناهندگان در این محل به اعتصاب غذای خود ادامه دهند.

شمار پناهندگان ایرانی در آلمان در چند سال اخیر پیوسته افزایش یافته است. از سال ۱۹۸۴ که انتشار آمار پناهجویان در آلمان آغاز شد تا پایان سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۲۶ هزار پناهجوی ایرانی از آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند.

ببینید: گزارش ویدئویی از اعتصاب غذای پناهندگان ایرانی در برلین