به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۶، ۱۳۹۲

نرگس موسوی: هنوز هیچ تغییری رخ نداده است.

در وضعیت حصر پدر و مادرم هیچ تغییری صورت نگرفته

به گزارش کلمه، پس از انتشار شایعاتی در روزهای گذشته مبنی بر رفع حصر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، زهرا و نرگس موسوی با بیان این که در این مدت هیچ تحول خاصی در وضعیت پدر و مادرشان رخ نداده، تاکید کردند، نشانه ای هم مبنی بر رفع حصر تا کنون دریافت نکردند.
همچنین بر اساس این گزارش، از تابستان سال جاری و پس از ترخیص از بیمارستان تا کنون، ابهامات و نگرانی های جدی در مورد سلامت نخست وزیر دوران دفاع مقدس و همسرش و چگونگی رسیدگی های پزشکی به آنان وجود دارد که خانواده ی وی را نگران کرده است.
در حالی که در طول دو سال و نیم گذشته برخی اوقات ماه ها بی خبری از وضعیت میرحسین و رهنورد وجود داشت، بعد از ترخیص از بیمارستان، میرحسین و رهنورد توانسته اند تقریبا به صورت منظم و گاه هفتگی با دختران خود ملاقات داشته باشند. هرچند این ملاقات ها همچنان با حضور نیروهای امنیتی و با زمان اندک و محدود بوده و خانواده ی موسوی همچنان از حق تماس تلفنی با پدر و مادر خود محروم و در طول هفته از وضعیت آنان بی خبر هستند.
میرحسین موسوی در مردادماه سال جاری به منظور انجام معاینات پزشکی و طی کردن بخشی از فرایند درمان برای چند روز در بیمارستان بستری و پس از بررسی آزمایشات و معاینات و تایید پزشکان مبنی بر سلامت جسمی به زندان خانگی خود در کوچه اختر منتقل شد.
یکی از مطالبات اصلی مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تغییر در شرایط امنیتی حاکم از جمله آزادی زندانیان سیاسی و محصورین بوده است که هنوز در وضعیت تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و همچنین حصر غیر قانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تغییری ایجاد نشده است.


با این حال طی هفته ی گذشته پورمحمدی خبر داده که پرونده ی حصر در شورایعالی امنیت ملی در حال بررسی است که این مساله امیدها نسبت به توقف این فرایند غیرقانونی را افزایش داده است.