به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۹۲

تشکیل زنجیره انسانی

در مخالفت با انتقال آب کارون به مناطق مرکزی
شماری از دوستداران محیط زیست با ایجاد زنجیره انسانی در ساحل کارون در اهواز، مخالفت خود را با انتقال آب این رودخانه به مناطق مرکزی ایران اعلام کردند.

پایگاه خبری   بروال در این مورد نوشت: چهارشنبه ۲۴ مهر ماه، برای دوستداران محیط زیست در خوزستان زمانی بود که در ساحل غربی رود کارون حلقه ای نمادین از انسان ها تشکیل دهند و اعتراض خود را به انتقال آب سرشاخه های کارون به استان های مرکزی ایران اعلام کنند.
در این برنامه تعداد زیادی از دوستداران محیط زیست از شهرهای مختلف خوزستان از جمله رامهرمز، آبادان، خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان، شادگان و… شرکت کرده بودند.
یکی از حاضرین در این زنجیره انسانی با بیان وضعیت کنونی رودخانه کارون که عمق آن در بعضی نقاط شهر اهواز به یک متر رسیده است خواستار پیگیری جدی فعالان محیط زیست خوزستان در این مورد شد.
وی ریشه بسیاری از بیماریهای گسترش یافته در خوزستان را کم آبی کارون دانست.
خاطرنشان می شود خشک شدن رود های بزرگ کشور از جمله کارون و زاینده رود و همچنین دریاچه ارومیه بحران زیست محیطی بزرگی را نصیب کشور کرده است.


تا کنون اقدامات قابل توجه و درخوری برای توقف تبعات این بحران از سوی مسئولان دولت اتخاذ نشده است. دولت روحانی وعده داده است با اتخاذ تدابیری جلوی این بحران را بگیرد.